6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שמור על קשר עם הפקולטה!

לעדכון הפרטים אנא הקליקו כאן

מחדשים קשר עם הפקולטה

19/02/2016

בוגרים ובוגרות יקרים,

 

שמוליקשמי שמוליק וולף, בוגר הפקולטה בחוג לגידולי שדה וירקות (שנת 1979).

אני פונה אליכם כדי לחדש את הקשר בין הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, לבין ציבור המסיימים, שלמדו בין כתלי הפקולטה מאז הקמתה.

הפקולטה שלנו אופיינה תמיד כמוסד הוראה מסביר פנים ונטול רשמיות בצורה יוצאת דופן. עבור רבים מאתנו הייתה הפקולטה חממת לימודים ייחודית ובית חם. אני מניח שגם לכם, כמו לי, יש עדיין פינה חמה בלב למקום בו בילינו את שנותינו היפות. חשוב לנו לשמר את הקשר בין הפקולטה לבין המסיימים לדורותיהם. אנו מאמינים שיש מקום לפעילות משותפת שמטרתה היא חיזוק ההכרה במעשה החקלאי, ייצור מזון והרגלי התזונה, תוך שמירה על איכות הסביבה. החקלאות הישראלית עברה בשנים האחרונות תמורות רבות, שנתנו את אותותיהן גם בפקולטה. אנו רוצים לשתף אתכם בנעשה ולהיעזר בניסיונכם.

בכדי לבסס את תא הבוגרים, אנו מבקשים לחדש את פרטי ההתקשרות של מאגר הבוגרים. בקישור שלפניכם הנכם מתבקשים לעדכן מספר פרטים שיאפשרו לנו לשמור על הקשר. אנא עדכנו פרטים אלו. לעדכון הפרטים אנא הקליקו כאן

על מנת שנוכל להגיע אל מירב הבוגרים, אנו מבקשים להיעזר בכם ולבקש שתשתפו את פנייתנו זו בכל אותם מעגלים בהם עשויים להיות חבריכם שלא קיבלו את ההודעה.

בברכה,

  שמוליק וולף
חתימה
עדכון פרטים אישיים