6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 07/05/2017 .
*יתכן ובהמשך ( אם יתווספו מעל שלושה תלמידים הזכאים למועד מיוחד נפרסם מועדי בחינות  שיתקיימו החל מספטמבר 2017 .
*אם אושרה לתלמיד בחינה במועד מיוחד עליו  להשתתף בה, אם לא ישתתף יהיה המרצה רשאי לדווח ציון 0.
*יש להעביר את הציון למזכירות הוראה לא יאוחר מנובמבר 2017
לעדכונכם
בברכה,
ריקי עוז/ מזכירות הוראה

 

מספר קורסשם קורסמרצהזכאיםתאריך בחינה
17004פני משהפרופ' אביגדור ופרופ' זקוביץורוניקה אנשקובתאום מול אבן פינה
43404תולדות התפתחות האדם והתשתיתאנה בלפר כהןצגה אשגרובתאום מול אבן פינה
65217מבוא לפסיכולוגיהד"ר ש"י אדמונימאי ספינזי לביא
רימא דבאח
דבאח נזיר רימא
בתאום
71007מתמטיקה 1ד"ר יבסיי קוסמןהדס רז
חאג' יחיה טארק
בתאום
71012יסודות הגנטיקהפרופ' נעמי אורישנרק שחף
קריספין מזל
אביבית עמית
יעל סורוקין
שריר עמית
מרעי קאדי
ליאת קאסוביץ
ליבי קזרנובסקי
גדעות טובאיס
אניג'ר צופיה
דסקל אלונה
חג' יחיא סחר ברויאר גילי
ניר יוכטמן
לוין איבגי רחל
קארליקר מיטל
05/09/2017
שעה 9:00
71015פיזיולוגיה של הצמחפרופ מנחם מושליון,
פרופ דוד וייס,
פרופ צח אדם
רומנו הילהבתאום
71018יסודות מדעי הקרקעפרופ' בני חפץמייליכוב מריה
שנהר איתמר
צגה אשגרו
חמזה עומרי
נדב וורצמן
אילני אלה
איתמר הורוביץ
הדס רז
לוי עמית
חאג' יחיה טארק
סימון ג'ני
ריבק איתן
יאיר שחר
שטרקמן מיטל
10/09/2017
שעה 9:00
חדר 8
71019מבוא לכלכלה למדעי החקלאותמר עופר ברונרדיאלה קרואני
קריסטינה איווקין
רותם אברהם

תלמידים זכאים יבחרו את המועד הרצוי 23.7.17 -יחד עם מועד א' סמסטר ב' - או 16.8.17 יחד עם מועד ב' של סמסטר ב'

71043יסודות הסטטיסטיקהד"ר דיצה ברנשטייןעגיב דור
ברסקי אלכס
הורוביץ איתמר
אדזיאשוילי תמר
ניר יוכטמן
קוזרנובסקי ליבי
אילני אלה
מאי ספינזי לביא
זיו מצרפי
גילי ברויאר
זינגר עידו
בילאל קאדרי
לוין איבגי רחל
מיטב לוינסון
יונתן טוביאס
גילי ברויאר
25/09/2017
9:00
71049מבוא למדעי הצמח התפתחות עולם הצמחיםד"ר אירית קונסנס
ד"ר רבקה אלבאום ד"ר סמדר הרפז-סעד
עומרי חמזה
מוהנד אדריס
בתאום
71054חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'מר יניב דבירהולצמן ענברבתאום
71065מבוא לביולוגיה מולקולאריתפרופ' אלכסנדר וינשטיין
פרופ' שי מורין
עפרה ברנשטיין
רעות דקל
דידי מזור
בלוטל עינב
רוני אהרון- מיכאילובסקי
עמרי שיינין
מלאני קוניו
שריקי קורן קרן
אבורייה ביאן
צוף לנצר
אסאלה כבת
צגה אשגרו
בחינה בע"פ
15.9.17
בתאום עם המורה
71066עקרונות כימיה אורגנית א'ד"ר תמר טראובהדניאל ליכטנשיין
בר אזולאי
עוזרי חרות
5.9.17 שעה 9:00
71072חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעי החייםמר צבי פריסמןרותם אברהם
מיי ליטנר
פרידמן אמיתי
הרוש אביחי
אברהם מאי
חסן חידר
חנין עיזה
דור אזולאי
עמרי שיינין
7/9/2017
9:00
71073מעבדה בעקרונות הכימיהד"ר מירב פיכמןרות כהן חי
עמרי שיינין
3/09/2017
71074עקרונות הכימיהד"ר מירב פיכמןאחלאם עואד
קמפינסקי יהושע
דניאל ליכטנשיין
3/09/2017
9:00
71078ביולוגיה של התאד"ר אסף מוסקונה,פרופ מנחם מושליוןסעד רנין
דור אזולאי
עמרי שיינין
בתאום
71080ביוכימיהד"ר מרב פיכמןד"ר מרב פיכמןבתאום
71138תכנון ניסויים וסטטיסטיקה לתלמידי מחקרד"ר דיצה בורנשטייןערבה שטרנליכטבתאום
71167פיזיולוגיה ומטבוליזים של פרת חלבד"ר עוזי מועלםחגית סלמוןבתאום
71215פרמנטציה בתעשייה הביו-פרמצבטיתמר משה לנדסברגגיל פיינברגבתאום
71251היסטוריה ופילוסופיה של המדעמר נתנאל קופפרגפסון קים
יהושע קמפינסקי
ידין אדלשטיין-29.6.17
סרור אחלאם
29.6.17
שעה 9:00
או 3.8.17 שעה 17:00
יש לעדכן לאיזה מועד התלמיד מבקש
71312אקופיזיולוגיה של צמחיםפרופ אמנון שורץ,ד"ר ז'וזה גרינצוויגיעקב אבשלמוב
סימון ג'ני
בתאום
71346ביולוגיה של התא הצמחיד"ר עינת שדותיעקב אבשלמובבתאום
71335ביולוגיה של שימור תבואה, זרעים ומזון יבשפרופ אליהו שעיה,ד"ר משה קוסטיוקובסקיטוביאס גדעוןבתאום
73521שיטות הפרדה בביולוגיהפרופ אורנה הלוי-פינסגופר מאיהבתאום
71439תעשיות מזוןמר יהושע חאבהשגב נטעבתאום
71446פיזיולוגיה ופתולוגיה של האיחסוןפרופ' אלי פליק
פרופ' דב פרוסקי
שליט דרור
בן אמו ארגמן עיטם
יהודה קורפקו
גילי ברויאר
גדעות טובאיס
זכריה הבר
קרן מאי
אביחי הרוש
גילי ברויאר
בתאום
71601יסודות ההשקייהד"ר מרדכי כהןשני יונתן
אור מלך
בתאום
71602דישון ופוריות הקרקעפרופ משה שנקררף גלעד
גיל פיינברג
בתאום
71608מטאורולוגיה וזיהום אוירד"ר ערן טסדורון רובינפלדבתאום
71611טיפול ומיחזור פסולת חקלאית ועירוניתמר דני בית-דין,
ד"ר צפריר גרינהוט
פישר גלעדבתאום
71708מבוא לאקונומטריקהד"ר זיו בר שירהדניאל צ'דינוב
אהרון כהן
בתאום
71709מבוא לכלכלה א'מר עפר ברונרפז לוגאסי
דניאל הגיגת
בתאום
71723מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'ד"ר דיצה בורנשטייןתמר איתןבתאום
71732תורת הצרכןד"ר אוהד רווהגורליק דן
רזניק שיר
שיי אל דוקרקר
בתאום
71740חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' מורחבד"ר אנה גורביץשורקלוב ולדימיר
אסולין טלאט
צדוק סלמן
אורלובסקי קריסטינה
8.8.17
שעה 9:00
חדר 101
71742תורת הרווחהפרופ ישראל פינקלשטייןדן אביגדור
כהן אהרון
דרור לוי
יונתן סינגר
דניאל צ'ודינוב
5.9.17 שעה 9:00
ח"ס כלכלה
71747אלגברה ליניארית ארופ מיכאל מוזיצ'וקשי רחמיםבתאום
71804מבוא לאמבריולוגיהד"ר דלית סלע דוננפלדאוריה כהן
אורון שי
בתאום
71811אימונולוגיה כלליתפרופ אהרון פרידמןשחר נדב
עמית שריר
כהן אליאס עידו
18/09/2017
9:00
71833ביוקלימטולוגיה של חיות הביתד"ר מיכאל קםשקד גנור
דנית טויטו
קים דוד
אורון שי
04/06/2017
שעה 10:00
71805פיזיולוגיה של בע"ח א'פרופ אהרון פרידמן,ד"ר איתי סרוגו,ד"ר יוסי ווין,פרופ אורנה הלוי-פינסלוין איבגי רחלבתאום
71835ביולוגיה של בלוטת החלבלוין שפרה
ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
פרופ צבי רוט
גיגי ספירבתאום
71852אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגהפרופ יאפ ואן-רייןאולגה סקובורודקובתאום
71941תזונת החולה במצב קריטיד"ר רונית ענברגאדה בראנסיבתאום
71945היבטים סביבתיים בהדברת עשביםפרופ ברוך רוביןטופז תוםבתאום