6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

כל ההודעות

משרות לסטודנטים

משרות פניות

קצין ביטחון תורן

מרץ 20, 2017

ליח' הביטחון בקמפוס רחובות, דרוש/ה:

קצין ביטחון תורן

תיאור התפקיד:

קצין ביטחון תורן, אחראי במשמרתו על תפעול, פיקוח, בקרה וביקורת למערך האבטחה שבקמפוס, בכל שעות היממה, בשגרה ובחירום.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מוקדן/נית ביטחון

מרץ 20, 2017

ליח' הביטחון בקמפוס רחובות, דרוש/ה:

מוקדן/נית ביטחון

תיאור התפקיד:

מוקדן ביטחון, משמש כמוקד לקבלת קהל, מודיעין לקהל הקמפוס, פיקוח ובקרה על מערך האבטחה שבקמפוס, בכל שעות היממה, בשגרה ובחירום.

דרישות התפקיד:

• סטודנט רשום ופעיל במוסד להשכלה גבוהה (יתרת לימודים - שנתיים לפחות);
• שירות צבאי מלא
• בריאות תקינה – טופס הצהרת בריאות.
• בוקר פנוי בימים א'-ה' .
• מעבר מיון, ראיונות וחפיפה לתפקיד בהצלחה.

תנאי העסקה:

• ההעסקה הינה כעובד ארעי באוניברסיטה העברית;
• היקף המשרה - 1/2 משרה.
• תנאי שכר מעולים, עם תנאים סוציאליים מלאים בכל תקופת העבודה;
• מקום העבודה - קמפוס רחובות .

הגשת מועמדות:

• למועמדים - יש למלא "שאלון מועמד" במוקד הביטחון (שער הרצל);

לפרטים נוספים -
ניתן ליצור קשר עם קב"ט הקמפוס – עמרי אוחיון,
טל' משרד - 08-9489241.
מייל – omrioh@savion.huji.ac.il

מנהל פרויקטים בחברה להגנת הטבע

פברואר 26, 2017

22.2.2017

לאגף שימור סביבה וטבע – תחום מגוון ביולוגי

רכז/ת פרויקטים להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במגזר העסקי

לפרויקט עסקים וסביבה באגף שמירת טבע דרוש מנהל פרויקטים להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במגזר העסקי.

PhD או פוסט: השפעת השימוש באנטיביוטיקה בעופות

פברואר 21, 2017

 דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שלישי או פוסט-דוקטורט למחקר אינטרדיסציפלינרי פורץ דרך בנושא

השפעת השימוש באנטיביוטיקה בעופות על


 היווצרות אוכלוסיית חיידקים עמידה והגברת אלימות של חיידקים

התנדבות בחוות הניסיונות

פברואר 21, 2017

 

סטודנטים/ חוקרים המעוניינים להצטרף לצוות המתנדבים המלווים ולומדים מהמבוגרים מוזמנים ליצור קשר עם אלון סמך (alon.samach@mail.huji.ac.il).

במרץ, כמעט לפני שנה,  הפקולטה הקצתה חלקת קרקע בחוות הניסיונות, המיועדת לאפשר לתושבי שכונת קריית משה ברחובות לחזור לעבודתם המסורתית בחקלאות. השבוע בהתרגשות רבה, הכפלנו את השטח ומצטרפים אלינו מבוגרים חדשים, תושבי השכונה. איתור המבוגרים נעשה שוב באמצעות השותפים שלנו, צוות מוקד קליטה עירוני של עיריית רחובות, דוד אלעזר וחנה טמנו.

משרת ביואינפורמטיקאי/ת בפקולטה

דצמבר 11, 2016

משרת ביואינפורמטיקאי/ת באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה סמית

קמפוס רחובות, בשיתוף עם הפקולטה לרפואה בירושלים

תיאור תפקיד

מתן תמיכה ביואינפורמטית במחקרים בהם מתבצעים ניסויי ריצוף רחבי הקף.

העבודה כוללת ביצוע אנליזות מגוונות, עזרה לתלמידי מחקר בביצוע אנליזות, התאמה ופיתוח כלים לפי הצורך.

העבודה תתבצע בפקולטה לחקלאות בשיתוף עם יחידת הביואינפורמטיקה בפקולטה לרפואה בירושלים