6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

כל ההודעות

משרות לסטודנטים

משרות פניות

עובד/ת למחלקת פרמנטציה (פארמה וטרינרית)

פברואר 18, 2018

חברה תעשייתית בתחום הפארמה הוטרינרית דרוש/ה עובד/ת למחלקת פרמנטציה.

תיאור התפקיד:

  • עבודה בחדרים סטריליים
  • ביצוע פעולות ייצור – שימוש במכונות
  • עבודה פיזית: ניקיון ציוד וחדרים, ביצוע עיקורים
  • עבודה עצמאית

דרישות התפקיד:

חוקר מו"פ - תרופות וחיסונים לעופות

פברואר 11, 2018

נפתחה לנו משרה של חוקר מו"פ - החברה עוסקת בייצור תרופות וחיסונים לעופות, לשוק הווטרינרי חקלאי.

תיאור התפקיד:

עיסוק בתחום הבקטריולוגיה וביצוע ניסויים קליניים

פעילות מחקר ופיתוח בהתאם לתכנית העבודה

השתלבות בצוות המחקר והפיתוח בחברה

משטרת ישראל מחלקה לוגיסטית ניהול ותפעול מסעדות

פברואר 7, 2018

בוא לגדול ולהתפתח אצלנו!

למשטרת ישראל / מחלקה לוגיסטית מדור מזון דרוש לתפקיד ק' הסעדה האחראי על ניהול ותפעול:
מסעדות
בתי קפה
קפיטריות
חנויות נוחות
קנטינות / ביסטופ