6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים ופועל למענו ולרווחתו. האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחום האקדמי, יצירת חיי חברה ותרבות עשירים, הנהגה והעלאת תחומים חברתיים לסדר היום הציבורי, קיום קשר עם גורמי חוץ, דאגה לרווחת הסטודנטים, ייצוג הסטודנטים מול גורמים באוניברסיטה ועוד.

לאגודה נבחרים נציגים מחוגי הלימוד השונים המרכיבים את מועצת הסטודנטים, מהם נבחר ועד מנהל ובו יו”ר וסיו”ר האגודה. בנוסף פועלים באגודה מספר מחלקות מקצועיות המבצעות בצורה המקצועית ביותר את תפקידי האגודה.

כל סטודנט של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה זכאי להיות חבר באגודת הסטודנטים של הפקולטה. במסגרת פעילות האגודה ניתנת עדיפות ברורה לחבריה.

משרדי האגודה נמצאים בבנין ריזפלד

טל' 08-6215145

אתר האגודה בפקולטה

פייסבוק האגודה

״אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותכם ולמענכם. אנחנו כאן כדי לפתור עבורכם כל בעיה שתעלה במהלך לימודיכם לתואר, וכמובן כדי להעשיר את חייכם בזמן שהותכם באוניברסיטה.״

אגודה