6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

מעונות

ועדת שיכון בפקולטה עוסקת בשיכונם של הלומדים ברחובות במעונות הסטודנטים. פרטים על תנאי השיכון ניתן לקבל אצל האחראי על המעונות,

רכז המעון: דוד ביטון- משרד הרכז בבניין 13 (בקומת המרתף) טלפון: 08-9473177

which is correct?

בנין המעונות מס' 3, חדר 4, טל' 08-9473177.

במעון כ- 350 מיטות המוצעות לסטודנטים רווקים בלבד ופזורים ב - 10 בנייני מגורים. 180 מיטות בחדרים משותפים ל - 2 סטודנטים בחדר.
לרשות הסטודנטים אפשרות למגורים בחדר ליחיד (כ – 170 מיטות) בשכ"ד גבוה יותר.
בחלק מהמעונות עומדים לרשות הסטודנטים מטבחים, שירותים ומקלחות משותפים. במגורים בחדרי היחידים יש בכל דירה מטבח, מקלחות ושירותים.

לרשות הסטודנטים, חנות אקדמון, מסעדה, בית כנסת בבניין 2, פאב-מועדון לילה (בבנין 12) וחדר מחשבים בבניין 1

מוקד ביטחון פועל 24 שעות ביממה. טלפון:   08-9481290 08-9481900

בקשה לדיור יש למסור לאחראי על המעונות על גבי טופס, שניתן לקבל במשרד המעונות.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=dorms.59