6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

נגישות

הנגשת האוניברסיטה לאנשים עם מוגבלויות

האוניברסיטה העברית מחויבת לתת את התנאים המתאימים ואת המענה הנדרש לכל סטודנט על מנת לאפשר לו לסיים את לימודיו תוך מיצוי יכולותיו באופן מלא. מטרת היחידה היא לספק לסטודנטים עם מוגבלות הזדמנות שווה ליהנות מכל השירותים, התכניות והפעילויות באוניברסיטה. במסגרת פעילות היחידה ניתן לקבל מידע וסיוע בכל הנוגע לזכויות סטודנטים עם מוגבלות באוניברסיטה ומחוצה לה.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146

בקמפוס רחובות אפשר לקבל עזרה מהיחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה 

וגם בדוא״ל משירלי הרשקו shirleyh@savion.huji.ac.il

היחידה לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה, קמה מתוך מטרה להנגיש את הלימודים האקדמיים עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב במהלך לימודיהם האקדמיים. היחידה פועלת תוך אמונה, כי בעזרת תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי, יכולים גם סטודנטים לקויי למידה, למצות את הפוטנציאל, הטמון בהם, ולהצליח בלימודיהם האקדמיים.

היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים לבחינות הפסיכומטריות וללימודיו בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.

בדף של היחידה, תוכלו למצוא מידע על שרותים כגון: שירותי אבחון, טכנולוגיות מסייעות, חונכות אישית, סדנאות, סיוע מבטוח לאומית, שיעורים פרטיים, ותמיכה רגשית.  המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית, המחייב שמירה על סודיות מלאה. יש איסור על העברת מידע, אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.

נגישות