6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

שירותי ייעוץ

שרותי היעוץ מעניקים לסטודנטים טיפול בבעיות אישיות, משברי חיים ובבעיות למידה. כמו כן מטפל השירות בקבוצות סטודנטים מיוחדות. בשרותי היעוץ צוות מקצועי ומיומן.

הפניה לשירות ותהליך היעוץ נשמרים בתנאי סודיות מוחלטת ולא יימסרו לגורמים שמחוץ לשירות.
פרטים על היעוץ הפסיכולוגי ברחובות - במשרד היועץ  ובמזכירות.

המשרד ממוקם בכניסה של השער האחורי- חנקין, צמוד לאקדמון.

סטודנט הזקוק לעזרה מיידית יכול להתקשר בשעות הלילה וכן בסופי שבוע ובחגים לטל' 02-5882685 ולהשאיר הודעה.


נציג דקן הסטודנטים בפקולטה, ד"ר עליזה שטרק, תקבל תלמידים ביום ב' בין השעות 13-16 בחוג למדעי התזונה.


ניתן לפנות בטלפון 08-9489612 או בדוא"ל: Aliza.Stark@mail.huji.ac.il

נציג דקן הסטודנטים איננו משמש כתובת לתלונות, תלונות יש להפנות למזכירות או לנציג פניות לסטודנטים.
כל תלמיד/ה רשאי/ת לפנות ולהתקבל לראיון אצל דיקן הסטודנטים.

יעוץ