6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

מידע לסטודנט

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ז- נכון ל 12/09/2017

ספטמבר 13, 2017

שלום רב,

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.   

לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –

"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך 13/8/2017.

*במידה ולא יפורסם תאריך מבחן בלוח ובמקום זאת תופיע המילה "בתאום" על התלמיד/ה האחריות ליצור קשר עם מרצה הקורס החל מתאריך 16/08/2017. 

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז

יוני 27, 2017

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ז- נכון ל- 2/08/2017

שלום רב,
להל"ן לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד"  ומתעדכן אחת לשבוע  מתאריך  07/05/2017.

הכנה לשנה א' בכימיה ובמתמטיקה

פברואר 14, 2017

 

תרגילי הדגמה בכימיה המשקפים תכנים שרצוי לדעת עם הכניסה לקורס "עקרונות הכימיה".(המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

שאלות לדוגמא ממבחן פטור מקורסי "מבוא בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" (המדור ללימודי חוץ מקיים קורסי הכנה – ראה פרק קורסי הכנה באיגרת למתקבל).

קישורים למידע מירושלים

ספרייה

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה ממוקמת בבנין קנדי-לי ב', ופתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 19:45

(בחופשות, בתקופת בחינות ובמועדים מיוחדים יש להתעדכן בשעות הפתיחה השונות).


הספרייה היא חלק מרשות הספריות של האוניברסיטה העברית, ומשרתת את התלמידים ואת חברי הסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטה לחקלאות. בנוסף, כל סטודנט של האוניברסיטה העברית רשאי לשאול ספרים מכל אחת מספריות הרשות.

הספרייה לחקלאות מזון וסביבה נפתחה בעיצובה החדש כמרכז מידע ספרייתי ביוני 2011. מרכז המידע כולל משאבים בפורמטים שונים, החל בספרים, אנציקלופדיות וספרי יעץ מודפסים בנייר, דרך ספרים וכתבי עת אלקטרוניים, מאגרי מידע מישראל ומהעולם, אוסף היסטוריה הכולל פרסומים מלפני קום המדינה העוסקים בחקלאות, ועבודות תזה ודוקטור של בוגרי הפקולטה לחקלאות. לתיאור מפורט של האוספים ראו באתר הספרייה.

מרכז המידע הספרייתי מציע חוויות לימוד מגוונות: חדרי לימוד בקבוצות הכוללים מסכי LCD, אזור ללימוד שקט, כיתת מחשבים, מערך מחשוב מעודכן וגישה אלחוטית לרשת.

כמו כן קיימים בספרייה: סורק, מדפסות, מכונות צילום, מכשיר הגדלה לכבדי ראיה ותוכנת הקראה.

בנוסף לספרים ועוד, ניתן גם לשאול מחשבים ניידים, אוזניות לשימוש בתוך הספריה ומודמים סלולריים לתקופת המילואים.

הפצת מידע הפצת מידע של הספריה ודרכי התקשורת שלה עם קהל הקוראים נעשה באמצעות אתר הספרייה, דף הפייסבוק שלה ודואר אלקטרוני של הקוראים

 

ספריה


יעץ צוות היעץ של הספרייה נותן שירותי יעץ פרטני לכל הסטודנטים וחברי סגל ההוראה המבקשים שירות זה. היעץ כולל איתור מידע במקורות השונים, הפניה למקורות מידע רלוונטיים, סיוע בניסוח שאילתות חיפוש במאגרים מקצועיים, התמצאות בכתבי עת וספרים אלקטרוניים, מעקב אחרי ציטוטי מאמרים, ועזרה בהערכת תכנים מהמאגרים השונים.

הדרכות לתלמידי שנה א' ניתנות באופן סדיר בתחילת שנת הלימודים וכוללות: הדרכה בשימוש בקטלוג הממוחשב, התמצאות בספריה, סדרי השאלה ושירותי ספרייה שונים. כמו כן ניתנות הדרכות לתלמידי פרוסמינר. ניתן לפנות לקבלת יעץ והדרכה באמצעות פניה ישירה בשעות פעילות הספריה, וכן באמצעות דואר אלקטרוני, דרך אתר הספרייה, ובטלפון.

השאלה בין-ספרייתית  היא שירות בתשלום, המאפשר לסגל ולסטודנטים של הפקולטה לחקלאות, הזמנת ספרים, פרקים מתוך ספרים וצילומי מאמרים מכתבי עת אשר אינם מצויים באוסף הספרייה – מספריות אחרות בארץ ובעולם. עלויות ההזמנה מפורטות באתר הספרייה. ההזמנה מתבצעת באמצעות מילוי טופס השאלה בין- ספרייתית (באתר הספרייה).

רשות הספריות

ספריות ומאגרי מידע