6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

מלגת נסיעה לכנסים מדעיים בחו"ל

ינואר 10, 2018

קול קורא

להגשת בקשות למלגת נסיעה של דוקטורנטים/יות לכנסים מדעיים בחו"ל

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית תעניק עד 5 מלגות של עד 1,500 ₪
כל אחת, לתמיכה בנסיעות דוקטורנטים/יות להצגת פירות מחקריהם בכנסים בחו"ל.

מועד אחרון להגשת מועמדות 15 בינואר 2018

זכאות

זכאים להגיש מועמדות למלגה זו תלמידות/ים העונות/ים על הדרישות הבאות:

א. רשום/ה בשנת הלימודים תשע"ח ללימודי תואר שלישי בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ומבצע/ת את המחקר בקמפוס ברחובות.

ב. צפוי/ה להשתתף באופן פעיל בכנס (הרצאה או כרזה) במהלך 2018.

ג. סטודנטים שלזכותם קרן קשרי מדע יפנו לבקשת מלגה רק בתנאי שיתרת הקק"מ לא מכסה את הוצאות ההשתתפות בכנס.

על הבקשה לכלול את הסעיפים הבאים:

1. קורות חיים (כולל רשימת פרסומים) תוך פירוט השתתפות בכנסים קודמים בארץ ובחו"ל וציון פרסים או מלגות קודמות .

2. תקציר (עד עמוד אחד) של עבודת המחקר של התלמיד/ה.

3. שם הכנס והאתר שלו ומהות הפעילות של התלמיד/ה בכנס וחשיבותו לתלמיד/ה.

4. כותרת הפוסטר או ההרצאה של התלמיד/ה ורשימת המחברים, עם שם התלמיד/ה מודגש.

5. מכתב המלצה מהמנחה המדגיש כיצד הכנס צפוי לתרום לקידום העתיד המדעי והמחקרי של התלמיד/ה.

6. פירוט ההוצאות הצפויות (כרטיס טיסה, דמי הרשמה, הוצאות לינה ואש"ל) , מקורות מימון נוספים (כגון קרן קשרי מדע, מלגות נוספות ומימון מנחה) והסיוע המבוקש מהפקולטה.

דרך ההגשה:

*הבקשה תוגש כקובץ PDF ותישלח על ידי התלמיד/ה בדואר אלקטרוני לגב' לירון דניאל lirond@savion.huji.ac.il (נא לציין את שם המגיש/ה בשם הקובץ).

*המלצת המנחה תישלח על ידי המנחה ישירות לגב' לירון דניאל.

הליך השיפוט:

הבקשות יעברו הליך שיפוט והערכה על ידי וועדת המלגות של הפקולטה.

החלטת הוועדה תפורסם עד ל - 1 במרץ 2018.