שירותים אוניברסיטאים

מידע על

פרח?

מה עוד?

ניתן לקבל מידע על השירותים האונבירסיטאיים הבאים:
אתר האוניברסיטה העברית: http://www.huji.ac.il


תקנון משמעת:

http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html

מפות הקמפוסים:

http://www.huji.ac.il/huji/search_maps.htm

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים (להלן - המזכירות) היא יחידה מנהלית העוסקת בתכנון ובהפעלה של מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות של ועדת ההוראה ושל גורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.

עיקר עיסוקיה הם:

הכנת השנתון; תכנון מערכת השעות והפעלתה; תכנון לוח הבחינות והפעלתו; מעקב מסירת ציונים, דיווחם ופרסומים; מעקב אחר תהליך הקבלה; טיפול במתקבלים; ארגון הייעוץ ורישום הלימודים; הענקת זיכויים; טיפול בבקשות ובעררים; בדיקת המצב האקדמי של התלמיד; קביעת הזכאות לתואר, והענקת התעודות; ריכוז עבודתן של מועצת הפקולטה ושל ו' ההוראה; הנפקת אישורים; דחיית שרות מילואים, חשבונות סטודנטים.

כתובת המזכירות לענייני הוראה ותלמידים:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ע"ש רוברט ה. סמית ת"ד 12, רחובות 76100.

טיפול בנושאשםטלפון
מנהלת היחידה, ליקויי למידה, בעיות מיוחדותקארן ידלין 08-9489431
מוסמך, דוקטורטמזי שטיין 08-9489189
ולת"מ, שכ"ל, פניות לועדת הוראהאורית יואבי 08-9489190
מלגות, הלוואותמרי לוי08-9489331
רישום לימודים ושינוייםסיון פידל 08-9489948
זכאות לתואר בוגר, פרסי הצטיינותסתווית שוחט 08-9489507
מערכת שעות ולוח בחינותריקי עוז 08-9489479
ציונים, זיכויים ופטוריםאיריס רון 08-9489345

 

האתר הישן  עם שנתונים של שנים קודמות.

בהתכתבות עם המזכירות יש להקפיד על כל פרט מזהה:
שם משפחה, שם פרטי, מס' תלמיד, מס' טלפון, וכתובת מעודכנת כולל מיקוד, וכן תכובת דואר אלקטרוני.
על התלמיד לעדכן פרטים אישיים, כמו שם וכתובת באמצעות:
אתר האינטרנט האוניברסיטאי 

קבלת קהל

תלמיד הבא לקבל שירות במזכירות, יציג, אם יידרש לכך, "כרטיס סטודנט" תקף.
יש להישמע להוראות העובדים ולהתנהג בנימוס, ואין לגעת ברכוש המזכירות ללא רשות אחד העובדים.

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 ובין 13:00-15:00.
בשבוע הראשון של כל סמסטר - בין השעות 8.30-12:00 ובין 13:00-15:00.

בשעות אחרות על סמך תאום טלפוני מוקדם.

רצוי לפנות בשעות הקבלה בלבד (בשעות אחה"צ רצוי לתאם מראש).
בטלפון רצוי לפנות בין השעות 8.30-10:00, 12:00-13:00.

אין קבלת קהל בזמנים שהמוסד סגור (בימי שישי, בערבי חג, בחול המועד סוכות ופסח), וכן בימים מסוימים בהתאם לפרסום.
נא לפנות בשעות הקבלה, ורק בעניינים פרטיים. בענייני קבוצות - רק באמצעות אגודת הסטודנטים.
תלמיד הנתקל בשירות לקוי במזכירות - יודיע על-כך בכתב למנהלת היחידה, כדי שהעניין ייבדק ויטופל.

הפצת מידע

דוא"ל - הודעות דחופות נשלחות לתלמידים באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרו לרשויות האוניברסיטה.
כמו כן,  מופיע עדכון על לוח המודעות של המזכירות נמצא באתר זה.

על גבי לוח זה מתפרסמים מועדי הבחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות.
לוח מודעות על צריף המזכירות, משמש בעיקר לתשובות ולת"מ ולהודעות על אודות מלגות.
אחריותו של כל תלמיד לעדכן את כתובת הדוא"ל ולהכנס פעם ביום לקבל הודעות.
כדי למנוע אי נעימויות ואי הבנות יש לעקוב בקביעות אחר הפרסומים על גבי לוחות המודעות.

דואר

בדלת משרד המזכירות יש אשנב לדברי דואר, המיועד לפניות בכתב אל המזכירות או אל ו' ההוראה, כשאין קבלת קהל, וכשהמשרד סגור.
מתן אישורי לימודים ותעודות - ראה בפרק נוהלי הוראה ולימודים סעיפים 14,15

פניות לועדת ההוראה

בקשה/תלונה/ערר בענייני לימודים על התלמיד להפנות בכתב באמצעות טופס מתאים המצוי במזכירות או ברשימה בקישור זה.

כ"כ יוכל התלמיד לבקש - באמצעות המזכירות - פגישה עם יו"ר ו' ההוראה, אך גם אז עליו לפרט את עניינו בטופס כנ"ל. פניות קבוצתיות - רק באמצעות אגודת הסטודנטים.

שרות מילואים

תלמיד בוגר הנקרא לשירות מילואים ליותר מ-6 ימים בזמן הלימודים ו/או הבחינות, רשאי להגיש בקשה לקיצור או לדחיית השרות עד 30 יום לפני מועד ההתייצבות.

את הבקשה בעותק אחד יש למלא בקפדנות ולהחתים במזכירות הפקולטה, לצרף תצלום של צו הקריאה ולהגיש לגב' נעמי פז במזכירות טל' 08-9489190. תשובות ניתנות טלפונית.

לאחר השחרור משרות מילואים פעיל על התלמיד לדאוג לצילום של ספח האישור על שרות מילואים פעיל ולהציגו עם המקור במזכירות לפני מסירתו למוסד לביטוח לאומי.

כדי להבטיח טיפול יעיל בבקשתו, עליו להירשם עם תחילת לימודיו במערכת הרישום של צה"ל כסטודנט, וזאת באמצעות היחידה בה התלמיד משרת.


מודם סלולרי לתלמידים המשרתים במילואים - סטודנט בפקולטה הנקרא לשרות מילואים רשאי לשאול מודם סלולרי למשך כל תקופת המילואים. המודמים ניתנים להשאלה בספריה.

מידע אישי לסטודנט

מידע אישי לתלמידים

מידע אישי לתלמידים בנושא בחינות, ציונים, מלגות, תשלומי שכר לימוד ושכר דירה וכן קבלת אישור תלמיד/ה .

http://www.huji.ac.il/info/students

אפליקציית מידע אישי לסטודנטים ולמועמדים

אפליקציית המידע האישי של האוניברסיטה העברית זמינה למכשירי אנדרואיד ואייפון ובה אפשרויות רבות כגון:

אפליקציית מידע אישי לסטודנטים ולמועמדים

  • קבלת אישור לימודים לדוא"ל
  • קבלת אישור הרשמה לדוא"ל
  • אפשרות פניה ליחידות אקדמיות
  • מידע על פרטים אישיים
  • מידע על שכר לימוד
  • מידע על מערכת שעות
  • מידע על לוח בחינות
  • מידע על ציונים
  • סנכרון לוח בחינות ליומן
  • צפייה בבחינות סרוקות

להורדה לטלפון לחצו כאן:

Android App on Google Play    Download on the App Store    

במידה ואתם זקוקים לעזרה, ניתן לפנות לעזרה בטופס הבא.

דיקנט הסטודנטים

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על המערכת שבאה לסייע לרווחתם של תלמידות האוניברסיטה ותלמידיה כחברים בקהילייה האוניברסיטאית. עובדי המשרד ערוכים להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט. מטרת הדיקן וצוות משרדו היא להציע לסטודנטים סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם זכרונות נעימים מתקופת שהותם בין כתלי האוניברסיטה.

משרד דיקנט הסטודנטים מטפל בנושאים: מעונות, הטרדה מינית, רווחה, מילואים שירתי ייעוץ, מעורבות חברתית, מרכז למידה לעיוורים וכבדי ראיה, מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה, שירותי דת ומסורת וארגוני סטודנטים.

http://studean.huji.ac.il

סטודנטים

מלגות הלוואות ופרסים

תלמידי הפקולטה יכולים לפנות בבקשות סיוע גם באמצעות מזכירת המזכירות לענייני הוראה ותלמידים לגב' מרי לוי - 08-9489331.

הנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים ונדיבים כדי להבטיח שגם סטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד יוכלו ללמוד.

יחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים, מטפל בהענקת מלגות סיוע לתלמידי תואר בוגר ומוסמך. כתובת דוא"ל מדור סיוע: siua@savion.cc.huji.ac.il

מידע כללי  במאגר המלגות והפרסים תוכלו לאתר מלגות ופרסים המתאימים לכם. 

חיפוש מלגה: http://milgot.huji.ac.il

 

מידע על מלגות פר"ח

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. מלגת פר"ח עומדת על גובה של 5,200 ש"ח.
המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לימודי תואר באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.

 

טקס

מעונות

ועדת שיכון בפקולטה עוסקת בשיכונם של הלומדים ברחובות במעונות הסטודנטים. פרטים על תנאי השיכון ניתן לקבל אצל האחראי על המעונות,

רכז המעון: דוד ביטון- משרד הרכז בבניין 13 (בקומת המרתף) טלפון: 08-9473177

which is correct?

בנין המעונות מס' 3, חדר 4, טל' 08-9473177.

במעון כ- 350 מיטות המוצעות לסטודנטים רווקים בלבד ופזורים ב - 10 בנייני מגורים. 180 מיטות בחדרים משותפים ל - 2 סטודנטים בחדר.
לרשות הסטודנטים אפשרות למגורים בחדר ליחיד (כ – 170 מיטות) בשכ"ד גבוה יותר.
בחלק מהמעונות עומדים לרשות הסטודנטים מטבחים, שירותים ומקלחות משותפים. במגורים בחדרי היחידים יש בכל דירה מטבח, מקלחות ושירותים.

לרשות הסטודנטים, חנות אקדמון, מסעדה, בית כנסת בבניין 2, פאב-מועדון לילה (בבנין 12) וחדר מחשבים בבניין 1

מוקד ביטחון פועל 24 שעות ביממה. טלפון:   08-9481290 08-9481900

בקשה לדיור יש למסור לאחראי על המעונות על גבי טופס, שניתן לקבל במשרד המעונות.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=dorms.59

 

שירותי ייעוץ

שרותי היעוץ מעניקים לסטודנטים טיפול בבעיות אישיות, משברי חיים ובבעיות למידה. כמו כן מטפל השירות בקבוצות סטודנטים מיוחדות. בשרותי היעוץ צוות מקצועי ומיומן.

הפניה לשירות ותהליך היעוץ נשמרים בתנאי סודיות מוחלטת ולא יימסרו לגורמים שמחוץ לשירות.
פרטים על היעוץ הפסיכולוגי ברחובות - במשרד היועץ  ובמזכירות.

המשרד ממוקם בכניסה של השער האחורי- חנקין, צמוד לאקדמון.

סטודנט הזקוק לעזרה מיידית יכול להתקשר בשעות הלילה וכן בסופי שבוע ובחגים לטל' 02-5882685 ולהשאיר הודעה.


נציג דקן הסטודנטים בפקולטה, ד"ר עליזה שטרק, תקבל תלמידים ביום ב' בין השעות 13-16 בחוג למדעי התזונה.


ניתן לפנות בטלפון 08-9489612 או בדוא"ל: Aliza.Stark@mail.huji.ac.il

נציג דקן הסטודנטים איננו משמש כתובת לתלונות, תלונות יש להפנות למזכירות או לנציג פניות לסטודנטים.
כל תלמיד/ה רשאי/ת לפנות ולהתקבל לראיון אצל דיקן הסטודנטים.

יעוץ

נגישות

הנגשת האוניברסיטה לאנשים עם מוגבלויות

האוניברסיטה העברית מחויבת לתת את התנאים המתאימים ואת המענה הנדרש לכל סטודנט על מנת לאפשר לו לסיים את לימודיו תוך מיצוי יכולותיו באופן מלא. מטרת היחידה היא לספק לסטודנטים עם מוגבלות הזדמנות שווה ליהנות מכל השירותים, התכניות והפעילויות באוניברסיטה. במסגרת פעילות היחידה ניתן לקבל מידע וסיוע בכל הנוגע לזכויות סטודנטים עם מוגבלות באוניברסיטה ומחוצה לה.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146

בקמפוס רחובות אפשר לקבל עזרה מהיחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה 

וגם בדוא״ל משירלי הרשקו shirleyh@savion.huji.ac.il

היחידה לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה, קמה מתוך מטרה להנגיש את הלימודים האקדמיים עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב במהלך לימודיהם האקדמיים. היחידה פועלת תוך אמונה, כי בעזרת תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי, יכולים גם סטודנטים לקויי למידה, למצות את הפוטנציאל, הטמון בהם, ולהצליח בלימודיהם האקדמיים.

היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים לבחינות הפסיכומטריות וללימודיו בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.

בדף של היחידה, תוכלו למצוא מידע על שרותים כגון: שירותי אבחון, טכנולוגיות מסייעות, חונכות אישית, סדנאות, סיוע מבטוח לאומית, שיעורים פרטיים, ותמיכה רגשית.  המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית, המחייב שמירה על סודיות מלאה. יש איסור על העברת מידע, אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.

נגישות


 

 

ספרייה

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה ממוקמת בבנין קנדי-לי ב', ופתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 19:45

(בחופשות, בתקופת בחינות ובמועדים מיוחדים יש להתעדכן בשעות הפתיחה השונות).


הספרייה היא חלק מרשות הספריות של האוניברסיטה העברית, ומשרתת את התלמידים ואת חברי הסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטה לחקלאות. בנוסף, כל סטודנט של האוניברסיטה העברית רשאי לשאול ספרים מכל אחת מספריות הרשות.

הספרייה לחקלאות מזון וסביבה נפתחה בעיצובה החדש כמרכז מידע ספרייתי ביוני 2011. מרכז המידע כולל משאבים בפורמטים שונים, החל בספרים, אנציקלופדיות וספרי יעץ מודפסים בנייר, דרך ספרים וכתבי עת אלקטרוניים, מאגרי מידע מישראל ומהעולם, אוסף היסטוריה הכולל פרסומים מלפני קום המדינה העוסקים בחקלאות, ועבודות תזה ודוקטור של בוגרי הפקולטה לחקלאות. לתיאור מפורט של האוספים ראו באתר הספרייה.

מרכז המידע הספרייתי מציע חוויות לימוד מגוונות: חדרי לימוד בקבוצות הכוללים מסכי LCD, אזור ללימוד שקט, כיתת מחשבים, מערך מחשוב מעודכן וגישה אלחוטית לרשת.

כמו כן קיימים בספרייה: סורק, מדפסות, מכונות צילום, מכשיר הגדלה לכבדי ראיה ותוכנת הקראה.

בנוסף לספרים ועוד, ניתן גם לשאול מחשבים ניידים, אוזניות לשימוש בתוך הספריה ומודמים סלולריים לתקופת המילואים.

הפצת מידע הפצת מידע של הספריה ודרכי התקשורת שלה עם קהל הקוראים נעשה באמצעות אתר הספרייה, דף הפייסבוק שלה ודואר אלקטרוני של הקוראים

 

ספריה


יעץ צוות היעץ של הספרייה נותן שירותי יעץ פרטני לכל הסטודנטים וחברי סגל ההוראה המבקשים שירות זה. היעץ כולל איתור מידע במקורות השונים, הפניה למקורות מידע רלוונטיים, סיוע בניסוח שאילתות חיפוש במאגרים מקצועיים, התמצאות בכתבי עת וספרים אלקטרוניים, מעקב אחרי ציטוטי מאמרים, ועזרה בהערכת תכנים מהמאגרים השונים.

הדרכות לתלמידי שנה א' ניתנות באופן סדיר בתחילת שנת הלימודים וכוללות: הדרכה בשימוש בקטלוג הממוחשב, התמצאות בספריה, סדרי השאלה ושירותי ספרייה שונים. כמו כן ניתנות הדרכות לתלמידי פרוסמינר. ניתן לפנות לקבלת יעץ והדרכה באמצעות פניה ישירה בשעות פעילות הספריה, וכן באמצעות דואר אלקטרוני, דרך אתר הספרייה, ובטלפון.

השאלה בין-ספרייתית  היא שירות בתשלום, המאפשר לסגל ולסטודנטים של הפקולטה לחקלאות, הזמנת ספרים, פרקים מתוך ספרים וצילומי מאמרים מכתבי עת אשר אינם מצויים באוסף הספרייה – מספריות אחרות בארץ ובעולם. עלויות ההזמנה מפורטות באתר הספרייה. ההזמנה מתבצעת באמצעות מילוי טופס השאלה בין- ספרייתית (באתר הספרייה).

רשות הספריות

ספריות ומאגרי מידע

מחשוב

יחידת המחשב תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר היחידה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

מרכז המחשבים ע"ש ברל גינגס מציע סביבת לימוד אקדמית חדישה, המעניקה לסטודנטים עזרי לימוד אקדמיים הטובים ביותר.

המרכז מכיל מחשבים חדישים, הכוללים חיבור מהיר לאינטרנט ולשירותי רשת של האוניברסיטה, תוכנות ומערכות לימוד  וכן ציוד מחשוב היקפי חדיש לשימושיים אקדמיים.

בשעות הפתיחה של המרכז, ישנם חונכים שבהם ניתן להיעזר בתפעול המחשב ותוכנות שימושיות שונות.

חווה

חיבור לאינטרנט ודוא"ל לסטודנטים:

http://www.huji.ac.il בחרו "מידע שימושי" - "מחשוב ואינטרנט" - "פתיחת תיבות דואל".

שימוש במשאבי מחשוב :


שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים ( להלן "מחשב") כפוף לתנאים שלהלן:
1. שימוש במחשב הינו אך ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת.
2. קוד השימוש במחשב ו/או הסיסמה האישית (להלן - "הקוד") ניתן לשימוש התלמיד/ה בלבד. יש לשמור על סודיות הקוד ולא להעבירו לכל אדם אחר. התלמיד/ה יישאו באחריות אישית לכל שימוש שייעשה בקוד האישי שלהם.
3. השימוש במחשב מותר אך ורק באמצעות הקוד שניתן לתלמיד/ה ולא באמצעות כל קוד ו/או חשבון אחר.
4. חל איסור חמור להשתמש בקוד של אדם אחר, לצותת לקוי תקשורת נתונים או להתחבר בצורה כלשהיא למשאבי מחשוב של הזולת.
5. התלמיד/ה חייבים להשתמש במחשב בהתאם להוראות החוק ולנהלי האוניברסיטה. יש להישמע להוראות של קצין אבטחת מידע אוניברסיט אי ושאר הגורמים המוסמכים באוניברסיטה ולהימנע מכל פעולה, מעשה ו/או מחדל העלול לגרום נזק למחשב, לנתונים ו/או למידע המאוחסנים בו.
6. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה בתוכנות אשר הועתקו שלא כדין ו/או אשר הגיעו לידי המשתמש בכל דרך שיש בה משום הפרת חוק זכויות יוצרים.
7. האוניברסיטה איננה אחראית כלפי התלמיד/ה בכל דרך שהיא לגבי המידע, תוכנות, נתונים ו/או כל הנובע מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו/או אבדן שעלול להיגרם לתלמיד/ה כתוצאה מהשימוש במחשב.
8. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה לשם פריצה למערכות אחרות ו/או לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן.
9. הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת ואף עלולה להוות עבירה פלילית.

בטיחות וגיהות

http://safety.huji.ac.il


כל תלמידי האוניברסיטה העברית חייבים לשמור על כללי הבטיחות המקובלים בעת שהם שוהים בתחומיה.

על כל מפגע בטיחותי בשטח הפקולטה יש לדווח למפקח הבטיחות טל' 08-9489037

או למוקד הביטחון בשער הרצל (טל' 08-9489983 - מוקד חירום יום; טל' 08-9489900 - מוקד חירום לילה, ).

במקרה של חשד למפגע בטיחותי במעבדות ההוראה או המחקר, על התלמיד להפסיק מייד את העבודה, ולהודיע על-כך למדריך ולנאמן הבטיחות במחלקה.

חירום ובטחון

מחלקת הביטחון אחראית על: מניעת פיגועים; פלילים; סדר ציבורי; תנועה וחניה; אבטחת אירועים; אבדות ומציאות.

משרד קצין הביטחון (קב"ט) והמוקד ברחובות ממוקם בשער הרצל. המוקד מאויש 24 שעות בכל ימות השנה. בכל משמרת יש קצין תורן ואחראי-מוקד.

טל' מוקד 08-9489290

מוקד חירום  08-9489900

אתר מחלקת הביטחון

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים ופועל למענו ולרווחתו. האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחום האקדמי, יצירת חיי חברה ותרבות עשירים, הנהגה והעלאת תחומים חברתיים לסדר היום הציבורי, קיום קשר עם גורמי חוץ, דאגה לרווחת הסטודנטים, ייצוג הסטודנטים מול גורמים באוניברסיטה ועוד.

לאגודה נבחרים נציגים מחוגי הלימוד השונים המרכיבים את מועצת הסטודנטים, מהם נבחר ועד מנהל ובו יו”ר וסיו”ר האגודה. בנוסף פועלים באגודה מספר מחלקות מקצועיות המבצעות בצורה המקצועית ביותר את תפקידי האגודה.

כל סטודנט של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה זכאי להיות חבר באגודת הסטודנטים של הפקולטה. במסגרת פעילות האגודה ניתנת עדיפות ברורה לחבריה.

משרדי האגודה נמצאים בבנין ריזפלד

טל' 08-6215145

אתר האגודה בפקולטה

פייסבוק האגודה

״אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותכם ולמענכם. אנחנו כאן כדי לפתור עבורכם כל בעיה שתעלה במהלך לימודיכם לתואר, וכמובן כדי להעשיר את חייכם בזמן שהותכם באוניברסיטה.״

אגודה

שירותי ספורט

מרכז הנופש והספורט   ע"ש א. בונם

המרכז פתוח למנויים לפעולות שחיה, מישחק, ספורט בבריכה ובמיתקנים הצמודים אליה.

ההנחה הניתנת לסטודנטים מיועדת רק לתלמידים מן המנין, ששכר הלימוד בו חויבו לאותה שנה, הוא לפחות 25% של שכר הלימוד השנתי המלא.

במרכז יש בריכה ואולם כושר. עוד במרכז מגרש כדורגל מדושא, מגרש משולב לקט-רגל וכדורסל, מגרשי טניס מחודשים, סאונה, ג'קוזי, בריכת ילדים, בריכת זרמים ומגלשת מים לילדים.

טל: 08-9489114

אתר מרכז הנופש והספורט  ע"ש א. בונם ברחובות

בריכה

הסדרי חניה

http://www.huji.ac.il/huji/info_services_car.htm

חניה בתוך הקריה מותנית בתווית חניה. זכאים לתוית:
- עובדי האוניברסיטה.
- סטודנטים לתואר שני ומעלה עם כתב מינוי.
- סטודנטים לתואר שני ומעלה ללא כתב מינוי - תמורת תשלום.
- סטודנטים שאינם זכאים לתווית חניה בתוך הקריה יכולים לקבל תווית לחניון מחוץ לשער חנקין.

אי-ציות להוראת החניה יביא לנקיטת צעדים מישמעתיים.