משרה תקנית להוראת מתמטיקה

dd994f7ace5f6c159b464c651388dd27

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

יולי 2017

קול קורא למשרה תקנית להוראת מתמטיקה במסלול המקביל

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדים בעלי כישורים מתאימים להגיש מועמדות למשרה תקנית במסלול המקביל במתמטיקה. תחילת המינוי ב- 1 באוקטובר 2017.

המועמד הנבחר (לשון זכר מתייחסת לזכר ונקבה כאחד)  ילמד מגוון קורסי יסוד וקורסים מתקדמים לבוגר וקורסי מוסמך לתלמידי הפקולטה.  כמו כן, המועמד הנבחר יעסוק גם במטלות של ריכוז לימודי המתמטיקה בפקולטה, יעוץ מתמטי לחוקרי הפקולטה ותלמידים לתארים מתקדמים ובמחקר עם חוקרי הפקולטה. 

דרישות הסף מן המועמדים הן:

  • תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטה מוכרת.
  • ניסיון בהוראה אקדמית של מתמטיקה, במיוחד לסטודנטים שאינם מתמחים.
  •  פרסומים אקדמיים בכתבי עת אקדמיים מוכרים.

רצוי:

  • התמחות במתמטיקה שימושית או תחום רלוונטי אחר להוראת קורסים מתקדמים ומחקר כמותי בתחומי מדעי הטבע ו/או הכלכלה.
  • פרסומים אקדמיים בתחומים רלוונטיים להוראה והמחקר בפקולטה.

מועמדים למינוי זה יגישו את המסמכים הבאים:

» קורות חיים (על פי ההוראות בנספח 1)

» רשימת פרסומים עדכנית, כולל התייחסות לתרומת המועמד בפרסומים רבי-מחברים (על פי ההוראות בנספח 1 ).

 » ביוגרפיה מדעית ומקצועית (1 עד 3 עמודים), שבה תתואר עבודתו המדעית ומקצועיות של המועמד עד כה.

» הגדרת תחומי עניין בהוראה ואופי הקורסים להם יתרום המועמד.

» עותקים של מאמרים מדעיים אם ישנם (קבצי PDF ).

» דו"חות על הוראה ומשאלי תלמידים במוסדות אחרים (אם קיימים כאלה).

» מכתב המלצה מהמנחה לדוקטורט.

» רשימה של 3 ממליצים מן האקדמיה ומקומות עבודה קודמים (שם, שם המוסד וכתובת e-mail ) המתאימים לחוות דעה על כישורי המועמד והתאמתו למשרה (הפניות לממליצים יעשו אך ורק ע"י הפקולטה).

ניתן להגיש מועמדות, בצירוף המסמכים הנ"ל, באמצעות דואר אלקטרוני אל:  

israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il

 או לידי:

פרופסור ישראל פינקלשטיין

מנהל המחלקה כלכלת סביבה וניהול,

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים

ת.ד. 12

רחובות 7610001

 

יש להגיש מועמדות עד  01.09.2017 מועד בו יחל תהליך המיון ובחינת המועמדים.