6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

סטודנט/ית לתואר שני: מקרופומינה בכותנה

יולי 30, 2017

neve yaar

מחפש  סטודנט/ית  לתואר שני

נושא המחקר :

מקרופומינה בכותנה

לאחרונה נצפו בשדות כותנה מהזן "פימה" נבילות הנגרמות ע'י פיטריות שוכנות קרקע.
אחת הפטריות הגורמות למחלה ואולי העיקרית היא Macrophomina phaseolina

cottonשהיא פטריה רב פונדקאית התוקפת מיני צמחים רבים כולל כותנה.
המחקר יעסוק בזיהוי גורמי המחלה (מורפולוגי, מולקולרי וניסויי הדבקה),
אפיון ההבדלים באינטראקציה שבין הפתוגן לפונדקאי בזנים עמידים ורגישים ויכלול ניסויי מעבדה, חממה ושדה.
עבודת המעבדה והחממה יערכו בנווה יער. ניסויי השדה יערכו בשדות עמק יזרעאל והגליל העליון.

ד'ר רוני כהן
מרכז מחקר נווה יער
0506-220016
ronico@volcani.agri.gov.il