6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

Post-doc אבולוציה ויחסי מינים ב-Pisum sp

יולי 31, 2017

משרת בתר-דוקטוראט (post-doc) המכון למדעי הצמח וגנטיקה, הפקולטה לחקלאות, רחובות

אבולוציה ויחסי מינים בסוג אפון - Pisum sp

מבוקש מועמד/ת למישרת בתר-דוקטוראט (Post-doc) לפרוייקט במימון חלקי של הקרן הלאומית למדע (ISF) המבקש לברר את מקורם של טיפוסי אפונת תרבות שונים, לברר את מידת הקירבה של טיפוסי הבר השונים לזני תרבות, ולקשור בין הפראמטרים האקוגיאוגראפיים של בתי גידולם לתפוצת מיני הבר השונים. העבודה תכלול איסוף חומר גנטי מאוכלוסיות בר ודגימת מקטעי רקמה מפריטים בעישביות. המועמד/ת ידרש גם לניתוח תוצאות GBS ושיוך (imputing) של איזורים גנומיים לא מזוהים, אנאליזות ביואינפורמטיות לאומדן הקירבה בין המינים וזרימת הגנים, והכלאות לבחינת יחסי הקירבה בין הטקסונים השונים.

לפרטים

ד"ר רון אופיר ( ron@volcani.agri.gov.il ) המחלקה לגנומיקה, מרכז וולקני.

פרופ' שחל עבו ( shahal.abbo@mail.huji.ac.il)