6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שני

יוני 19, 2016

הנושא: בקרת ההבשלה בתמר מג'הול

המחקר יתבצע במעבדתה של דר' סמדר הרפז-סעד בפקולטה לחקלאות, בשיתוף עם מו"פ רמת נגב (דר' אמנון בוסתן), מו"פ עדן בעמק המעיינות (רחלי בן-צבי) והמח' לחקר איכות תוצרת חקלאית בבית דגן (דר' אמנון ליכטר).

לפרטים ניתן ליצור קשר עם smadar.harpaz@mail.huji.ac.il