6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

כל החדשות

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

בקמפוס

יום מכון ביוכימיה מדעי המזון והתזונה

יוני 1, 2017

בשבוע שעבר המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה ערך יום מכוני.

ביום המכוני נסעו חברי המכון חוקריו תלמידיו ועובדיו לקיבוץ צובה. בקיבוץ התקיימו הרצאות של מספר סטודנטים ממספר מעבדות וערכו משחק kahoot להכיר טוב יותר את חברי המכון.

לאחר ההרצאות השתתפו בסדנאות שוקולד ויין מצוינות.

היום היה מוצלח ביותר והשאיר טעם של עוד. 

היום המכוני אורגן על ידי דר' צבי חיוקה ובעזרתה הרבה של יעל פרוכטר ובתמיכה של ראש המכון פרופ' אורן פרוי.