6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

כל החדשות

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

בקמפוס

טבעות בריאת העולם

אוקטובר 19, 2015

פסל חדש "טבעות בריאת העולם" תרומת משפחת האמן אהרן בצלאל (1926-2012) נקבע בפקולטה לחקלאות בסמוך למדרכה המובילה לבניין קנדי לי. מוזמנים לבקר ולראות את העבודה"