6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

מלגת לימודים ע"ש אלי אורן ז"ל

אוקטובר 1, 2017

gat5 מלגות תואר ראשון – 2500 ₪

3 מלגות תואר שני – 5000 ₪

קריטריונים לקבלת המלגה: פתוח לכלל הסטודנטים שלומדים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

השכלה: תואר ראשון משנה שנייה ואילך. תואר שני.

תחום לימודים: לימודי חקלאות ואיכות הסביבה. תינתן העדפה להתמחות בתחום הקרקע, מים והזנת הצמח.

חובות המלגאי: הגשת דו"ח על תחום המחקר בסיום התואר (תואר שני בלבד). הרצאה בכנס של דשן גת על תחום המחקר (תואר שני בלבד).

פורמט הגשה (PDF בלבד):

*טופס קורות חיים בהיקף של עמוד אחד.
*גיליון ציונים עדכני תקציר מחקר בהיקף של עמוד אחד (תואר שני בלבד).
המלצה מלפחות אחד ממנחי המחקר (תואר שני בלבד).

מועד הגשה: עד 20.11.2017 תשובה לגבי זכאות למלגה יינתנו עד 15.12.2017

בקשות יש לשלוח במייל בלבד לגינת ginat@deshengat.co.il