6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

Positions in environmental physics

יוני 19, 2017

MSc and PhD positions in environmental physics

Environmental modeling of soil degradation and soil reclamation, both in natural and agricultural settings.

Projects available on soil salinization and nutrient cycling.

More details in my website: http://yairmau.com/group/join/

Dr. Yair Mau    yair.mau@mail.huji.ac.il

סטודנט/ית לתואר שני/שלישי - פיזיקה סביבתית

דרושים/ות סטודנטים/יות לפרויקטים בהמלחת הקרקע ובמחזור הנוטריינטים בקרקע.

הפרויקטים עוסקים בפיתוח מודלים מתמטיים של הרס ושיקום הקרקע, הן במסגרת טבעית ובמסגרת חקלאית.

לפרטים נוספים: http://yairmau.com/group/join

דר׳ יאיר מאו  yair.mau@mail.huji.ac.il