6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

סטודנט או פוסט: השפעת השימוש באנטיביוטיקה בעופות

מאי 1, 2017

 דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שני ושלישי או פוסט-דוקטורט למחקר אינטרדיסציפלינרי פורץ דרך בנושא

השפעת השימוש באנטיביוטיקה בעופות על


 היווצרות אוכלוסיית חיידקים עמידה והגברת אלימות של חיידקים

ad

המחקר יתבצע בפקולטה לחקלאות, במכן וולקני ובמכון הווטרינרי

ויכלול עבודה בשיטות מגוונות, next generation sequencing, ביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה

לפרטים יש לפנות לדר' שלמה בלום – shlomobl@moag.gov.il