6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שמור על קשר עם הפקולטה!

לעדכון הפרטים אנא הקליקו כאן

 

כינוס בוגרי הפקולטה 2015

כינוס מדעי ומפגש בוגרים בנושא:


תמורות בחקלאות והזנת העולם במאה ה-21

אלבום תמונות מהכינוס

התאריך: יום שני, י"ב תמוז תשע"ה, 29.6.15

סדר היום

13:30-14:00 – מפגש בוגרים

14:00-14:15- ברכות.
פרופ' שמוליק וולף – דיקן
פרופ' יעקב קטן, יו"ר ארגון הבוגרים

יו"ר מושב ראשון: פרופ' דני שטיינברג, מינהל המחקר החקלאי

14:15-14:45 – ד"ר סיניה נתניהו מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה:
אתגרי הסביבה בחקלאות.

14:45-15:15 – פרופ' דני זמיר המכון לגנטיקה ומדעי הצמח,
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:
הגנומיקה בהשבחת צמחים.

15:15-15:45 - פרופ' ישראל רוזנבוים המח' למדעי בעלי-חיים,
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:
מועדון לילה או לול מודרני - תאורה מאופיינת לעופות.

15:45-16:05 – ישראל ויסלר (פוצ'ו)הווי הפקולטה לחקלאות בשנות ה-50.

16:05-16:45 – הפסקת קפה.

יו"ר מושב שני : פרופ' נעמי אורי, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה

16:45-17:15 - פרופ' אפרת מונסונגו-אורנן המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה,
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

אם לא תאכל - לא תגדל, הקשר בין תזונה והתפתחות השלד.

17:15-17:45 - פרופ' אייל קמחי המח' לכלכלה חקלאית ומינהל,
הפקולטה לחקלאות, המזון וסביבה:

הזנת העולם במאה ה-21.

דברי סיום.