6b76acd05e18497c057639489560887e

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

4bfe9236adac7114d53fbd8f999fad6e

הרשמה צעד אחר צעד

מעניין לדעת

חקלאות - לא מה שחשבתם

חקלאות זה כבר לא מה שחשבתם       

הפקולטה לחקלאות ברחובות עברה מאז הקמתה תהליכים של התפתחות, צמיחה, התאמה לסביבה, התעצמות והשתנות מקצה אל קצה.

בפקולטה לחקלאות מלמדים את הבסיס הביולוגי להבנה של תהליכים החלים בעולם החי והצומח ובסביבה  העוטפת אותו. הלימודים מכוונים להעניק לתלמידים את הידע הבסיסי במדעי הטבע כדי להבין את התהליכים. בשלבים מתקדמים יישומו של הידע הזה לכלים שיאפשרו העברת המשק החי או הצמח משלב התחלתי עד הפיכתו למוצר חקלאי. גם הבנת הצרכים של סביבת הגידול כלולים במערך הלימודים בשנים האחרונות חלות התקדמויות מרחיקות לכת בהבנה של התהליכים, חלות התפתחויות טכנולוגיות אשר יישומן מאפשר למידה ושליטה באיכות התוצרים, והגברת היבולים ואיכותם. גם האמצעים להבנת סביבת הגידול, וסביבת הניהול  נלמדים בפקולטה לצד מדעי התזונה והמזון.  על הבסיס הרחב הזה נבנות ההתמחויות השונות של הסטודנטים ונשען המחקר החדשני ופורץ הדרך של חוקרי הפקולטה המכשירים את הדורות הבאים של מחקר רב תחומי עתיר רעיונות יצירתיים והישגים.

ההוראה בפקולטה מצטיינת באיכותה ומותאמת לצרכי התלמידים  

לאן כל התהליכים הללו מובילים את הסטודנטים?

  • הנושאים הנלמדים
  • הכלים שיירכשו במהלך הלימודים
  • הפוטנציאל התעסוקתי הצפוי לבוגרי הפקולטה

בואו איתנו להצצה וירטואלית בחוגים השונים אשר יפתחו בפניכם את הצוהר להתמקצעות בנושאים מרתקים בעלי חשיבות רבה בהווה ולעתיד

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

ביוכימיה מדעי המזוןלא מש...

ביוטכנולוגיה בחקלאות

וטרינריה

כלכלת סביבה וניהול

מדעי בעלי החיים

מדעי הצמח בחקלאות

מדעי הקרקע והמים

מדעי התזונה

ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות

שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים

חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה