6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d9b8c59a1410a246decdc5de3ada9b85

dcc5c4170c10780ccdd87df0befded05

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

הודעות לכלל

הודעות לכלל באי הפקולטה

מכשירי החייאה בקמפוס

ינואר 1, 2017

רשימת מכשירי החייאה בקמפוס:

בספריה - קומה 2 ליד דלפק השאלה

בניין המסעדה - בכניסה לחוות מחשבים

אגף בטחון - בקמפוס ( מכשיר נייד)

אולם אריוביץ בכניסה

מרכז הספורט - בקמפוס

 

יחידת הבטחון בקמפוס 08-9489290 . (במקרה חירום בלבד יש להתקשר ל 08-9489000)

 

קורסים חדשים במסגרת המדור ללימודי חוץ

מרץ 28, 2016

השתלמויות מקצועיות: קורסי ניהול שונים: לול, מדגה, צאן, דבורים, רפת, יזמות ופיתוח המרחב הכפרי, לימודי המשך בתזונה, הנחיה ואימון ועוד...
לימודי תעודה רב שנתיים: רפואה סינית וסמארט שף. תכניות הכשרה והעשרה בנושאים שונים כמו מוסיקה, אמנות, בישול, מדע, ניהול ופילוסופיה. תלמידי חוץ בקורסי הפקולטה: הצטרפות לקורסי הפקולטה הרגילים לידע כללי ולא לשם תואר. למידע על הקורסים

 

קורסי הכנה במקצועות המדעיים וסמסטר קיץ

מרץ 16, 2016

המדור ללימודי חוץ של הפקולטה מקיים קורסי הכנה במקצועות מתמטיקה, פיסיקה וכימיה בחופשת הקיץ שלפני תחילת שנה"ל.
שעות הלימודים הם בכל יום משעה 12:30 ועד שעה 18:00. פרטים נוספים וטפסים בחוברת.

היחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה

אוגוסט 5, 2015

היחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה

מנהלת היחידה: שירלי הרשקו.

לקביעת פגישה, לשאלות ובירורים: יש ליצור קשר דרך המייל(רצוי): shirleyh@savion.huji.ac.il

או דרך הטלפון: 08-9489571 (נא להשאיר שם מלא, חוג לימוד ומספר טלפון).

מיקום (חדש!): מימין לשער חנקין

מומלץ לפנות ליחידה טרם תחילת הלימודים, כבר בחופשת הקיץ, על מנת לשמוע על השירותים הניתנים, ולקבלם בזמן.