6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מדעי בעלי החיים

 חקלאות בעלי החיים תופסת היום כ-40% מכלל החקלאות בארץ וכוללת את ענפי הבקר, הצאן, העופות והמדגה. קיימת חשיבות עצומה ללימוד מתקדם של מדע בעלי החיים החל מרמת התא הבודד ועד רמת החיה, שכן החקלאות המודרנית האינטנסיבית דורשת ידע והתמחות גבוהים על מנת להפעילה בהצלחה.

בעלי חיים

תוכנית לימודי הבוגר של החוג לבעלי חיים היא ייחודית מסוגה. היא משלבת לימודים כלליים במדעי החיים עם לימודים המתקדמים בביולוגיה ופיסיולוגיה של בעל החיים השלם. החוג מכשיר בוגרים במסלולים חקלאיים קלסיים וכן במסלולים כלליים במדעי החיים.

לתלמידים מצטיינים מוצע מסלול לימודים ייחודי - תכנית "אמירים" - המאפשר לשלב בלימודי הבוגר תרגיל מחקר העשוי לשמש בסיס ללימודים המתקדמים.

מערך הלימודים כולל:

א. לימודי תשתית במדעי החיים כגון: כימיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, אימונולוגיה, היסטולוגיה.

ב. לימודים המתקדמים בביולוגיה של בעל החיים השלם כגון; אמבריולוגיה, פיסיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, הזנה, טיפוח בעלי החיים, רבייה, פתלוגיה.

ג. לימודי התמחות המאורגנים בסלים הבאים:

 • מעלי גרה
 • עופות
 • דגים
 • הזנה
 • גנטיקה והשבחה

ניתן לשלב בתואר התמחות נוספת במסגרת חטיבות הלימודים:

 • חקלאות ואיכות הסביבה
 • חקלאות כלכלה ושיווק

אתר החוג: מדעי בעלי החיים

מידע בשנתון על החוג: מדעי בעלי החיים (718)

מסלולי לימוד בחוג:

 

דוגמאות לקורסי התמחות ברמת הבוגר:

 • גידול בקר לחלב
 • הזנת בקר
 • מבוא לחקלאות ימית
 • מזונות והזנת עופות ודגים
 • ממשק עופות
 • ייצור חלב והפקתו
 • רביית דגים
 • היבטים של איכות הסביבה בגידול בעלי חיים
 • גנטיקה וטיפוח בחקלאות המים

תחומי העיסוק של בוגרי החוג:

 • ריכוז ענפי משק חקלאי
 • הדרכה והוראה במוסדות שונים
 • תעשיות ביוטכנולוגיות
 • תעשיות חקלאיות
 • איכות הסביבה
 • שווק

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג ד"ר ליאור דוד
טלפון:08-9489038
e-mail:lior.david@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' יעל לויטוס טלפון: 08-9489119
e-mail: yaellew@savion.huji.ac.il