6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

לימודי תזונה

בית ספר למדעי התזונה נוסד 1969- במטרה להכשיר דיאטנים קליניים ותזונאים ולקדם את המחקר בתחום מדעי התזונה. לימודים לתואר בוגר מתקיימים באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות.

לימודי תואר בוגר במדעי התזונה, מקנים קודם כל תואר ראשון במדעי החיים (BSc), בנוסף מטרתו היא לרכוש ידע בסיסי בתזונת האדם, בתזונה קלינית, במזון ובמדעי הבריאות של האדם, וכן להכשיר אנשי מקצוע להדרכה, להוראה ולמחקר.

הלימודים לקראת תואר בוגר במדעי התזונה נמשכים 6 סמסטרים (3 שנים).

יררקות

תוכנית הלימודים:

כוללת לימודי תשתית במדעי החיים ומדעי החברה ולימודי התמחות בתזונת האדם הבריא והחולה.

רשימת קורסים עיקריים בתזונה:

•אנטומיה ופיסיולוגיה של גוף האדם
•ביוכימיה
•תזונת האדם
•דיאטטיקה
•השמנה והפרעות אכילה
•ביולוגיה מולקולרית
•היבטים מטבוליים במאמץ גופּני
•תורת המזון והכנתו
•תזונה מולקולרית
•תכניות חינוך תזונתי
•תזונה במעגל החיים

הכשרה מקצועית בתזונה קלינית

תכנית ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית  היא באחריות משרד הבריאות בלבד.

רשאי להצטרף לתוכנית ההכשרה תלמיד שבידו אישור על סיום חובותיו ללימודי הבוגר בממוצע משוקלל של 70 לפחות,  וציון  75במספר קורסים נבחרים.

אתר החוג מדעי התזונה

מידע בשנתון על החוג: מדעי התזונה (712)

מסלולי לימוד בחוג:

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג פרופ׳ אפרת מונסונגו אורנן
e-mail:efrat.mo@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' גילי אבידור גפני
טלפון: 08-9489265
פקס: 08-9363208

e-mail: giliag@savion.huji.ac.il

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D#/media/File:FDBs_madpyramide_2011.jpg