6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

לימודי תזונה

בית ספר למדעי התזונה נומד 1969-ב במטרה להכשיר דיאטנים קליניים ותזנאים ולקדם את המחקר בתחום מדעי התזונה.

לימודים לתואר בוגר מתקיימים באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה עײש רוברט ה סמית, רחובות.

מטרת לימודי ה״בוגר" היא לרכוש ידע בסיסי בתזונת האדם, בתזונה קלינית, במזון ובמדעי הבריאות של האדם, וכן להכשיר אנשי מקצוע להדרכה, להוראה ולמחקר. הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעי התזונה" נמשכים 6 סמסטרים (3 שנים).

יררקות

תוכנית הלימודים:

כוללת לימודי תשתית במדעי התייח ומדעי התברה ולימודי התמתות בתזונת האדם הבריא והחולה.

רשימת קורסים עיקריים בתזונה:

  • אנטומיה ופיסיולוגיה של גוף האדם.
  • ביוכימיה, תזונת האדם, דיאטטיקה.
  • השמנה והפרעות אכילה.
  • ביולוגיה מוליקולרית.
  • היבטים מטבולייח במאמץ גופּני.
  • תורת המזון והכנתו.
  • תזונה מולקולרית.
  • תוכניות חינוך תזונתי.
  • תזונה במעגל החיים.

הכשרה מקצועית בתזונה קלינית

תוכנית ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית, היא באחריות משרד הבריאות בלבד. רשאי להצטרף לתוכנית ההכשרה, תלמיד שבידו אישור על סיום חובותיו ללימודי הבוגר בממוצע משוקלל של 70 לפחות, וציון 75 במספר קורסים נבחרים.

אתר החוג מדעי התזונה

מידע בשנתון על החוג: מדעי התזונה (712)

מסלולי לימוד בחוג:

 

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג פרופ' אורן תירוש
טלפון:08-9489623
e-mail:Oren.Tirosh@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' גילי אבידור גפני
טלפון:

08-9489265
פקס: 08-9363208

e-mail: giliag@savion.huji.ac.il

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D#/media/File:FDBs_madpyramide_2011.jpg