6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

החוג ל"אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים  (החיים)  והא-ביוטיים  (שאינם חיים)  במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית.

בלימודי המוסמך בחוג מושם הדגש על העמקת ההתמחות בנושאים מתקדמים בתחומי האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה, הנמטולוגיה והווירולוגיה וכן, בשיטות חדישות של פעילות נגד מזיקים ומחלות.

שיטות אלה מתבססות על לימודים בתחומי ממשק הדברה, פיסיולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה, טוקסיקולוגיה, אקולוגיה, התנהגות וביולוגיה מולקולרית. להלן רשימה המפרטת את נושאי המחקר ושטחי ההתעניינות המקצועית של חברי החוג.

trees

תארים מתקדמים:

בשלב הלימודים לתארים מתקדמים מושם הדגש על העמקת ההתמחות במקצועות האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה (מחלות צמחים), הנמטוגוליה והוירולוגיה. כמובן ששלב לימודי זה כולל מחקר בסיסי בתחומי המחקר של מורי החוג

אפשרויות תעסוקה:

לבוגרי החוג הכשרת יסוד מקיפה ומעמיקה בתחומים מגוונים בביולוגיה, אקולוגיה וחקלאות. הכשרה זו מתאימה לתעסוקה במקצועות כגון: מחקר ופיתוח בתעשיות ביוטוכנולוגיות, איכות הסביבה, תעשייה חקלאית, מחקר חקלאי, והדרכה חקלאית. בנוסף, רבים מבוגרי החוג ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים.

כל המידע על החוג: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)

מסלולי לימוד בחוג:

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

• לימודים כלליים במגוון רחב של תחומים בביולוגיה:

       צמחים, בעלי-חיים, פטריות, חיידקים, נגיפים ונמטודות.

• דינאמיקה של מחלות צמחים במערכות אגרואקולוגיות.

• חרקים מזיקים ומועילים במערכות אקרואקולוגיות.

• יחסי גומלין בין מערכות אגרואקולוגיות ומערכות טבעיות.

• אורגניזמים מועילים בקרקע.

• התמודדות עם מזיקים בראייה סביבתית.

• חקלאות אורגנית.

• יחסים בין צמחים במערכות חקלאיות

 

מורי החוג:

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בחקר מערכות חקלאיות וטבעיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין האורגניזמים השונים. לדוגמא: מיקרוביולוגיה סביבתית, האבקה, הדברה ביולוגית, מדע מחלות הצמחים על היבטיו השונים, פיתוח אמצעים חדשים וידידותיים לסביבה  (כולל פיתוחים ביוטכנולוגיים)  להגנה על הצמח מפני מחלות ומזיקים ועל הסביבה מפני זיהומים. גישה רחבת אופקים זו מתבטאת בתכנית הלימודים של החוג.

 

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג  ד"ר יעל מנדליק
טלפון: 08-9489224
e-mail: yael.mandelik@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג גב' רקפת כלב
טלפון: 08-9489219
פקס: 08-9466794
e-mail: rakefetk@savion.huji.ac.il