6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

 

 לימודי מוסמך ודוקטור בביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

החוג מעניק תואר ״מוסמך למדעים״ מטעם האוניברסיטה העברית. המחקר מתבצע במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בהדרכת מורי החוג, כאשר כל חוקר מדריך תלמידים מתקדמים, בתחום התמחותו האישית (ראו קישור לרשימת מורי החוג והתמחויותיהם). נושאי המחקר כוללים היבטים מתחומי הביוכימיה, תזונת האדם, נוירוביולוגיה של אכילה, ביוטכנולוגיה, הנדסת המזון, תכונות פיזיקליות של מזונות, חישת מזון ,תגובות להרעבה בתאים, ומיקרוביולוגיה של המזון.

מזון

תעשיית המזון עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי מזון מתוצרת חקלאית מוגמרת.

האתגרים העומדים בפני תעשיה זו הם רבים ומגוונים וכוללים התמודדות עם טכנולוג

יות יצור חדשניות, פיתוח מתמיד של מוצרים בעלי תכונות איכות, מראה, טעם וריח מהנים ומושכים בנוסף, יש חשיבות לבקרת האיכות, ליצור בעלויות נמוכות ולשילוב גורמים תזונתיים המסייעים לבריאות האדם. כל זאת, תוך הקפדה על ייצור לפי תקנים בינלאומיים קפדנים.

תעשיה זו מתמודדת עם ייצור מזונות מסורתיים כמו: יין, לחם, גבינות, ושמן מחד גיסא, וחטיפים, חיידקים פרוביוטים ועוד מאידך גיסא.

לתעשייה מתוחכמת כזו יש צורך בטכנולוגים בעלי ידע רחב בתחומים רבים ומגוונים. הלימודים בחוג מכסים קשת רחבה של נושאים מתכונות פיזיקליות וסנסוריות של מזון ועד לתהליכי תסיסה ובקרת איכות.

לימודים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור"

בחוג ניתן ללמוד לתארים שני ושלישי, המחקר המתבצע במחלקה ע”י תלמידינו, עומד בחזית המחקר בתחומי הביוכימיה, הביוטכנולוגיה, הנדסת המזון, תכונות פיזיקליות של מזונות, ביולוגיה של החושים !מיקרוביולוגיה של המזון. הלימודים לתארים הגבוהים כוללים: כימייה של חומרי הטבע, אנדוקרינולוגיה, ביוכימיה ופיזיולוגיה של החושים הכימיים, ביוכימיה של חלבונים ואינזימיים, טכנולוגיה של מוצרי דייג, מיקרוביולוגיה של חלב, תכנון וניהול איכות, הנדסת מזון, קולואידיים במזון ובביוטכנולוגיה, ניזקי עובשים במזון, טכנולוגיה של אפייה, ביוטכנולוגיה של שמרים, מוקדי חימצון ועוד.

כל המידע על החוג:  ביוכימיה ומדעי המזון 723

מסלולי לימוד בחוג:

Nimrod Genisher - Keen Photography +972-54-6277017 www.NimrodGenisher.com

צילום: נמרוד גנישר

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' חגי אבליוביץ
טלפון:08-9489060
e-mail:hagai.abeliovich@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג:

גילי גפני אבידור 
טלפון: 08-9489265
giliag@savion.huji.ac.il