6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תוכניות בינלאומיות בשפה האנגלית

בבית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות אפשר ללמוד לתואר מוסמך ב:

מדעי הצמח, תזונה, מדעי בעלי חיים, מדעי איכות הסביבה, וגידול גפן וייננות

למידע מלא בשפה האנגלית על בית הספר הבינלאומי

כמו כן, בית הספר מארגן קורסים קצרים לאוכלוסיות משתלמים שונות מהעולם

לימודים לתואר מוסמך באנגלית גידול גפן וייננות

בינלאומי

הגידול המהיר של אוכלוסיית העולם במאות האחרונות, ניצול היתר של משאבי הטבע, כגון קרקע ומים, ושינויים אקלימיים גלובליים עלולים לפגוע כבר בעתיד הקרוב ביכולתנו לייצר מזון באיכות ובכמות מספקת ולאיים בכך על הקיום האנושי. אימוץ טכנולוגיות חקלאיות חדשות ופיתוח מערכות בנות-קיימא מבוססות ידע הכרחי למניעת רעב באזורים נרחבים בעולם.

לשם כך יש צורך דחוף להכשיר מומחים שיוכלו לפתח וליישם פתרונות לאתגרים שבפתח. היכולות וההישגים הישראליים בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה זוכים להכרה והערכה בעולם. מקורם של הישגים אלה מצוי בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, שחוקריה מצויים בחזית החדשנות הטכנולוגית שמאפיינת את העשייה החקלאית בעשורים האחרונים.

במקביל לפועלה של הפקולטה בפיתוח חקלאות בת-קיימא, היא גם מחויבת להפצת הידע והכשרת מומחים בארץ ובעולם. כחלק מהמגמות הגלובליות שעוברת ההשכלה הגבוהה בעולם, גם האוניברסיטה העברית פועלת להגברת הקליטה של תלמידים מחו"ל ובמיוחד ממדינות בהן ישנו ביקוש גבוה להשכלה ולהכשרת חוקרים ומומחים בתחומי החקלאות והסביבה.

מזה כ- 20 שנה מקיימת הפקולטה לחקלאות תכניות אקדמיות ומקצועיות להכשרת תלמידים מחו"ל. הפעילויות ביה״ס הבינלאומי, שרוכזו בעבר על ידי המדור ללימודי חוץ בפקולטה, כוללות לימודי הכשרה מקצועיים, תכניות קיץ וחמש תכניות מוסמך בינלאומיות. בתוכניות אלו השתתפו עד כה יותר מ- 2,500 תלמידים ומשתלמים שהגיעו מכ- 130 מדינות שונות.

הקמת בית ספר בינלאומי למדעי החקלאות מהווה שלב נוסף ומתבקש לקראת מימוש חזון הפקולטה "הזנת הדורות הבאים באמצעות חקלאות מודרנית, מבוססת-ידע, תוך שמירה על איכות הסביבה." בית הספר, שבראשו עומד פרופ' משה קול, יעניק הכשרה במדעי החקלאות לעולם בו האוכלוסייה הרעבה גדלה באופן מתמיד, והוא יחלוק את הידע, המומחיות והניסיון הרב שנצבר בפקולטה עם מתמחים מהעולם הרחב.

 

לימודים לתואר מוסמך באנגלית גידול גפן וייננות