6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מדעי הצמח בחקלאות

 

החוג מיועד לסטודנטים אשר מחקרם עוסק בשאלות בסיסיות ויישומיות במדעי הצמח.

בקורסים הניתנים בחוג יוצגו לפני התלמידים נושאי ידע מתקדם ומחקרים מודרניים בשאלות בסיסיות ויישומיות בצמחים. הקורסים השונים יתרמו להרחבה והעמקה של הידע הבסיסי של הסטודנט במבנה ובתפקיד מערכות הצמח בכל רמות הארגון הביולוגי, החל מיחסי צמח-סביבה, ועד לרמה התת-תאית, מולקולרית.

מוצע מגוון קורסים העוסקים בתחומים שונים בביולוגיה המודרנית של הצמח ודנים במגוון נושאים, כולל התפתחות, התמודדות צמחים עם עקות סביבתיות, מטבוליזם ומטבוליטים משניים, העברת אותות תוך תאיים, בקרה הורמונלית, בקרה גנטית ואפיגנטית, ביולוגיה תאית, ביוטכנולוגיה, משק המים בצמח, אקולוגיה ועוד. הנושאים השונים יידונו ברמה האקולוגית, פיזיולוגית, ביוכימית, גנטית ומולקולרית.

 

כל המידע על החוג: מדעי הצמח בחקלאות (724)

 

מדעי הצמח

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' אלון סמך
טלפון: 08-9489436
e-mail:alon.samach@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
 טלפון: 08-9489333

e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il