6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

b941738723c7a99dda788c0e57fd54c2

לימודים מתקדמים

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מציעה לימודים מתקדמים לקראת תואר מוסמך (M.Sc) ותואר דוקטור (Ph.D). במסגרות לימודים אלה שותפים התלמידים למחקר מדעי מתקדם, חדשני ופורץ דרך בתחומים רבים ומגוונים של מדעי החיים. עיקר הלימודים לתואר מתקדם, החלק המעשי של עבודת המחקר, מתבצע בהנחיה צמודה של חוקרי הפקולטה במסגרת מעבדות המחקר השונות. לפיכך, תלמידים המעוניינים בלימודי תואר מתקדם, צריכים לבחור מנחה לתואר מקרב חוקרי הפקולטה.

בנוסף, בהתאם לנושא מחקרם, ולתואר לקראתו הם לומדים, נדרשים התלמידים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים השנתית, ועל פי דרישות החוג אליו התקבלו.

chicken