6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

בית הספר לרפואה וטרינרית

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הינו היחיד מסוגו בישראל, נוסד ב-1985. הלימודים בביה"ס בשלוש השנים הראשונות מתקיימים בעיקר בקמפוס של הפקולטה לחקלאות ברחובות, והשנה הרביעית מתקיימת בעיקר ביית החולים הוטרינרי להוראה בבית דגן.

בעל תואר Doctor of Veterinary Medicine DVM יכול לבחור מתוך מגוון רחב של אפשרויות מקצועיות - כגון רפואה פרטית של חיות קטנות, רפואת סוסים, רפואת חיות משק ורפואת עדר. השתלבות במשרות העוסקות בבריאות הציבור, התמחות בדיסיפלינה רפואית קלינית או בסיסית והוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות רפואיים או בתעשייה.

אתר ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

vet

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 12 רחובות, מיקוד 76100 ישראל

טלפון: 08-9489021/31
פקס: 08-9467940

מנהל בית הספר:  פרופ' גד בנעט

 03-9688546; 08-9489022
gad.baneth@mail.huji.ac.il

פניות תלמידים: ג'קי הירש

דוא"ל (עבור גורמי חוץ):
vet.school@mail.huji.ac.il