6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

החוג לביוכימיה ומדעי המזון של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחום הביוכימיה ומדעי המזון ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור, וכל זאת באווירה הביתית של הפקולטה לחקלאות ברחובות. החוג הוא בעל היסטוריה ומורשת של מצוינות ונחשב בין המובילים בתחומו.

תכנית ההוראה כוללת מגוון של קורסים ברמה ובאיכות המקבילה למוסדות ההוראה המובילים בעולם. חלקה הראשון של תוכנית הלימודים לתואר בוגר מוקדש ללימודי יסוד מעמיקים בכימיה, בביוכימיה, במתמטיקה ובפיסיקה. בהמשך ניתן ללמוד קורסים מתקדמים בביוכימיה, ובטכנולוגיה של מזון. החוג מונה כתריסר חברי סגל אקדמי בכיר, כולם בעלי תואר דוקטור מהטובות שבאוניברסיטאות העולם. החוג מציע אפשרות להתמחות בחטיבת "חקלאות ואיכות הסביבה" או "חקלאות כלכלה ושיווק".

הלימודים לקראת תואר בוגר במדעי החקלאות בתחום ביוכימיה ומדעי המזון עוסקים בטיפול בתוצרת חקלאית מהשדה ועד לצרכן. הנושאים העוסקים במדעי המזון כוללים הנדסת מזון, אנליזה של מזון, כימיה של מזון, פיסיקה של מזון, וביוכימיה. בנוסף, נלמדים הנושאים הבאים: הכנת מזון, אריזה, אחסון, טכנולוגיה של מזון והיבטים נוספים כמו ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה של בשר, ייצור יין, טכנולוגית ייצור בתעשיית השמנים, טכנולוגית אפיה, טיפול במים, ושימוש בפולימרים בתעשיית המזון.

מטרת הלימודים לתואר בוגר בחוג היא להקנות לתלמידים הכשרת יסוד המתאימה לתעסוקה בתעשיית המזון ובמחקר ביוכימי. בנוסף לכך בוגרי החוג יקנו בסיס איתן במדעים בסיסיים ויישומיים, כבסיס להמשך ללימודים לתארים מתקדמים. הודות להכשרה הרב-גונית שתלמידי החוג לביוכימיה ומדעי המזון, הם נקלטים לאחר סיום לימודיהם באקדמיה ובתעשיית המזון על כל ענפיה.

אתר המכון    מורי החוג