6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידע לסטודנט

מדעי בעלי-חיים

לימודי המוסמך כוללים קורסים שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר. התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחייה של החוקרים בפקולטה. נושאי המחקר בעבודת הגמר הם בעלי אופי יישומי ובסיסי גם יחד. הם עוסקים בשיפור וייעול היצרנות והבריאות של עופות, מעלי גירה ודגים, לצד בירור אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת התא, הרקמה או בעל החיים השלם. המחקרים בהזנת בעלי חיים עוסקים בין היתר: בטכנולוגיה של מזון, עיכול וספיגה של מזונות תוך בחינה של תיפקודי ייצור, השפעה של מרכיבי המזון, אקלים ומצבי עקה אחרים על ייצור חלב וביצים וגדילה של החיות הצעירות, הבקרה של גדילה והתפתחות תאי שריר והשפעת הורמונים וגורמי גדילה על תהליכים אלה. המחקרים בפיזיולוגיה.

עוסקים בין היתר: בבקרה המוחית של האכילה והשפעתה על השמנת בעלי חיים, בבירור מנגנוני רבייה של חיות משק כסטרואידוגנזה ותהליכי התמיינות שחלתיים, בקרת הפרשה של הורמונים פפטידיים מוחיים, שיפור ביצועי פוריות של בקר ועופות, בירור ההשפעה של תאורה, עקת חום וטיפולים הורמונלים על ביצועי ייצור ורבייה ותפקודים אנדוקריניים. עבודות אחרות עוסקות בהגברת התגובה החיסונית התאית וההורמונלית של קווי עופות ועמידותם למחלות ובחינת האינטראקציה בין הסטטוס התזונתי ומרכיבי המזון לבין תגובות של מערכת החיסון. עבודות מחקר בחקלאות מים עוסקות בביולוגיה של פרזיטים של דגים, באקולוגיה ובמיקרוביולוגיה של מערכות מידגה ובחינה של מערכות גידול אינטנסיביות של דגים בשיטות ממשק שונות.


אתר החוג    מורי החוג