משרות

המשרות בדף זה מיועדות לסטודנטים ובוגרים.

אפשר לקבל מידע על משרות אקדמיות פנויות פה.

מידע נוסף על:

משרות אקדמיות בבית הספר לוטרינריה

בנוסף: הצעות עבודה לסטודנטים ובוגרים: מוקד תעסוקה     פרסום וחיפוש

אגף משאבי אנוש: לוח הצעות עבודה הפתוח לכל       מכרזים לעובדי האוניברסיטה בלבד