6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

דיקנט הסטודנטים

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על המערכת שבאה לסייע לרווחתם של תלמידות האוניברסיטה ותלמידיה כחברים בקהילייה האוניברסיטאית. עובדי המשרד ערוכים להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט. מטרת הדיקן וצוות משרדו היא להציע לסטודנטים סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם זכרונות נעימים מתקופת שהותם בין כתלי האוניברסיטה.

משרד דיקנט הסטודנטים מטפל בנושאים: מעונות, הטרדה מינית, רווחה, מילואים שירתי ייעוץ, מעורבות חברתית, מרכז למידה לעיוורים וכבדי ראיה, מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה, שירותי דת ומסורת וארגוני סטודנטים.

http://studean.huji.ac.il

סטודנטים