6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

מחשוב

יחידת המחשב תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר היחידה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

מרכז המחשבים ע"ש ברל גינגס מציע סביבת לימוד אקדמית חדישה, המעניקה לסטודנטים עזרי לימוד אקדמיים הטובים ביותר.

המרכז מכיל מחשבים חדישים, הכוללים חיבור מהיר לאינטרנט ולשירותי רשת של האוניברסיטה, תוכנות ומערכות לימוד  וכן ציוד מחשוב היקפי חדיש לשימושיים אקדמיים.

בשעות הפתיחה של המרכז, ישנם חונכים שבהם ניתן להיעזר בתפעול המחשב ותוכנות שימושיות שונות.

חווה

חיבור לאינטרנט ודוא"ל לסטודנטים:

http://www.huji.ac.il בחרו "מידע שימושי" - "מחשוב ואינטרנט" - "פתיחת תיבות דואל".

שימוש במשאבי מחשוב :


שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים ( להלן "מחשב") כפוף לתנאים שלהלן:
1. שימוש במחשב הינו אך ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת.
2. קוד השימוש במחשב ו/או הסיסמה האישית (להלן - "הקוד") ניתן לשימוש התלמיד/ה בלבד. יש לשמור על סודיות הקוד ולא להעבירו לכל אדם אחר. התלמיד/ה יישאו באחריות אישית לכל שימוש שייעשה בקוד האישי שלהם.
3. השימוש במחשב מותר אך ורק באמצעות הקוד שניתן לתלמיד/ה ולא באמצעות כל קוד ו/או חשבון אחר.
4. חל איסור חמור להשתמש בקוד של אדם אחר, לצותת לקוי תקשורת נתונים או להתחבר בצורה כלשהיא למשאבי מחשוב של הזולת.
5. התלמיד/ה חייבים להשתמש במחשב בהתאם להוראות החוק ולנהלי האוניברסיטה. יש להישמע להוראות של קצין אבטחת מידע אוניברסיט אי ושאר הגורמים המוסמכים באוניברסיטה ולהימנע מכל פעולה, מעשה ו/או מחדל העלול לגרום נזק למחשב, לנתונים ו/או למידע המאוחסנים בו.
6. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה בתוכנות אשר הועתקו שלא כדין ו/או אשר הגיעו לידי המשתמש בכל דרך שיש בה משום הפרת חוק זכויות יוצרים.
7. האוניברסיטה איננה אחראית כלפי התלמיד/ה בכל דרך שהיא לגבי המידע, תוכנות, נתונים ו/או כל הנובע מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו/או אבדן שעלול להיגרם לתלמיד/ה כתוצאה מהשימוש במחשב.
8. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה לשם פריצה למערכות אחרות ו/או לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן.
9. הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת ואף עלולה להוות עבירה פלילית.