6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

מעונות

ועדת שיכון בפקולטה עוסקת בשיכונם של הלומדים ברחובות במעונות הסטודנטים. פרטים על תנאי השיכון ניתן לקבל אצל האחראי על המעונות,

רכז המעון: דוד ביטון- משרד הרכז בבניין 13 (בקומת המרתף) טלפון: 08-9473177

which is correct?

בנין המעונות מס' 3, חדר 4, טל' 08-9473177.

במעון כ- 350 מיטות המוצעות לסטודנטים רווקים בלבד ופזורים ב - 10 בנייני מגורים. 180 מיטות בחדרים משותפים ל - 2 סטודנטים בחדר.
לרשות הסטודנטים אפשרות למגורים בחדר ליחיד (כ – 170 מיטות) בשכ"ד גבוה יותר.
בחלק מהמעונות עומדים לרשות הסטודנטים מטבחים, שירותים ומקלחות משותפים. במגורים בחדרי היחידים יש בכל דירה מטבח, מקלחות ושירותים.

לרשות הסטודנטים, חנות אקדמון, מסעדה, בית כנסת בבניין 2, פאב-מועדון לילה (בבנין 12) וחדר מחשבים בבניין 1

מוקד ביטחון פועל 24 שעות ביממה. טלפון:   08-9481290 08-9481900

בקשה לדיור יש למסור לאחראי על המעונות על גבי טופס, שניתן לקבל במשרד המעונות.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=dorms.59