6b76acd05e18497c057639489560887e

הוקרה ופרסים

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

30074b5269084c9af1042aecf457a509

פרס וולף

פרס וולף

מאז 1978 מוענקים מידי שנה חמישה פרסים, ארבעה בתחומי המדעים ואחד בתחום האמנויות על-פי רוטציה קבועה. הפרס ניתן לאנשי מדע ולאמנים נודעים על תרומה ייחודית "למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, בלי הבדלי אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית". תחומי הפרסים במדעים הם חקלאות, כימיה, מתמטיקה, פיסיקה ורפואה. תחומי הפרסים באמנות הם מוסיקה, אדריכלות, ציור ופיסול. חתני הפרסים נבחרים על ידי ועדות שיפוט מקצועיות בין-לאומיות בנות שלושה חברים של מומחים בעלי שם בתחומיהם. על-פי החוק, נשיא המדינה מעניק את פרסי וולף לזוכים בטקס מיוחד במשכן הכנסת בירושלים. פרס וולף זוכה למוניטין בין-לאומי יוקרתי מאד, והוא נחשב לשני בחשיבותו בעולם אחרי פרס נובל.