6b76acd05e18497c057639489560887e

הוקרה ופרסים

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

30074b5269084c9af1042aecf457a509

61778bb79b01f924b919ae98ecdb4b68

פרס רוטשילד

פרס רוטשילדבשנת 1959 יסדה יד הנדיב את הארגון לפרסי רוטשילד במטרה לתמוך, לעודד ולקדם את המדע והתרבות בישראל. הפרס מוענק כאות הוקרה לעבודה מחקרית יוצאת דופן ומקורית בתחומים הבאים: מתמטיקה/מדעי המחשב והנדסה, מדעי הכימיה ומדעי הפיזיקה, מדעי החיים, מדעי היהדות, מדעי הרוח ומדעי החברה.  המלצות לפרס מוגשות על-ידי נשיאי האוניברסיטאות בישראל, הרקטורים, דיקני הפקולטות וראשי החוגים הרלוונטיים, חברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וכן חתני פרס רוטשילד בעבר בתחומם האקדמי.