9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

היחידה לשוויון הזדמנויות

דצמבר 25, 2018

 היחידה לשוויון הזדמנויות 

אודות היחידה: סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים חרדים, עולים חדשים, תושבי פריפריה וסטודנטים ערבים.

תפקיד היחידה: להקל את הסתגלותם של סטודנטים אלו בלימודיהם האקדמאיים, לפתח תכניות ייחודיות לצורך מניעת נשירה ומיצוי יכולותיהם של הסטודנטים. וכן, להגביר את הייצוג של אוכלוסיות אלו בקרב אוכלוסיית הסטודנטים הכללית.

היחידה מאפשרת מעטפת של חונכות אקדמית, פיתוח מיומנויות למידה, קורסי קיץ, ליווי חברתי ועוד. כל זאת במטרה לאפשר הן את הצלחתם האישית של הסטודנטים והן את המחויבות הערכית של האוניברסיטה לכלל הקבוצות המעשירות את המרקם האנושי בחברה הישראלית.

 

נציגת היחידה: ענבר אורטז

08-9489300

כתובת מייל: agri.adviser@mail.huji.ac.il 

שעות קבלה: ימים ג'-ה' 9:00-13:00 במשרדי הדיקנט - משרד התמיכה לסטודנט חדר 3, סמוך לשער חנקין.