במעלה הזרם: עתיד המים בישראל

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

במעלה הזרם: עתיד המים בישראל

הכוכב הכחול שלנו אינו עומד בעומס ובכל העולם מרגישים חסר במים. מדינת ישראל נמצאת בחזית הטכנולוגיה ומצליחה להציע ולהציג פתרונות שיכולים לפתור את בעיית המים אצלנו ובעולם. בעתיד שעליו מדבר פרופ' בני חפץ, הפתרונות האלו עוד עלולים להביא את השלום.

פרופ' בני חפץ

פרופ' בני חפץ

פרופ' בני חפץ הוא דיקן הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה' סמית' באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר שלו מתמקדים בהשקיה במי קולחים ובהשפעתם על גורל חומרי ההדברה בקרקע, ובהבנת הנוכחות וההתנהגות של חומרים אנטיביוטיים וחומרים רפואיים בקרקע ובמי קולחים. מטרתו היא להבין כיצד תהליכים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים משפיעים על גורלם ועל התנהגותם של מזהמים אורגניים בסביבה החקלאית.

 

+ישראל 70
פרויקט ישראל 70+ נוצר מתוך רצון לייצר חלופה לסיכומי העבר ולתרום נקודת מבט שונה ומעניינת על העתיד.
פרוייקט ישראל 70+ הופק על ידי חברת סילואטה הפקות