חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה

הלימודים בחטיבה מתרכזים בהיבטים סביבתיים של החקלאות בארץ. תכנית הלימודים כוללת הצגת האפשרויות המגוונות להקטנת הזיהום הסביבתי של סביבת האדם קרקע, מים, אטמוספירה  באמצעות שימוש מושכל בתשומות חקלאיות ובטכנולוגיות מודרניות והערכה כללית של שימור הסביבה. מוצג תפקידה החיובי של החקלאות כמטהרת גורמי זיהום עירוניים וכפריים. מודגש תפקידה המרכזי של החקלאות בשימור השטחים הפתוחים לרווחת תושבי כלל המדינה.


חטיבת הלימודים "החקלאות ואיכות הסביבה" משותפת לחוגים מדעי הצמח; אגרואקולוגיה ובריאות הצמח; מדעי הקרקע והמים; כלכלת סביבה וניהול; מדעי בעלי החיים. בוגרי החטיבה מקבלים תעודה "בוגר במדעי החקלאות” והתמחות ב"חקלאות ואיכות הסביבה.

סביבה

תכנית הלימודים בחטיבת הלימודים "החקלאות ואיכות הסביבה" כוללת:

 

  • קורסי יסוד במדעי הטבע והחקלאות המשותפים לכל תלמידי הפקולטה.
  • קורסי מבוא במדעי הצומח, מדעי החי, אקולוגיה, גיאולוגיה, מדעי הקרקע וכלכלה.
  • קורסי התמחות בנושאי איכות הסביבה, משאבי מים.