מדעי הקרקע והמים

 

בחוג נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספירה, תוך הדגשת ההיבטים הקשורים בתהליכים הדינמיים המתרחשים בשכבת הקרקע העליונה שהיא גם בית גידולו של הצמח.

בישראל, המסווגת כאיזור צחיח למחצה עד צחיח, הקיום של ממשק קרקע ומים אופטימלי, ושימוש בשיטות מתוחכמות של עיבוד, השקייה ודישון, הם תנאים הכרחיים לקיום חקלאות מודרנית. במקביל יש לטפל בבעיות הסביבתיות הקשורות בזיהום הקרקע, המים העיליים, מי התהום והאטמוספירה, ולוודא שאין מדלדלים את המשאבים או פוגעים באופן חמור באיכותם.
 קרקע ומים
המחקר וההוראה בתחומים הנ"ל נסמכים על שלוב ההיבטים הכימיים והפיזיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבים אלה, וביחסי הגומלין שביניהם לבין החקלאות ואיכות הסביבה.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי החוג בהוראה ובמחקר הם:
איכות הסביבה, זיהום קרקע ומים, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון, פיזיקה וכימיה של הקרקע, הידראוליקה, פדולוגיה, מינרולוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבוביח סדוקה ובאטמוספירה, אגרומטאורולוגיה ומשאבי מים.

הודות להכשרה הרב-גונית שתלמידי החוג למדעי הקרקע והמים מקבלים, הם נקלטים לאחר סיום לימודיהם באקדמיה, בתעשיה, בשרות ההדרכה והמקצוע, בחברת "מקורות", בתה׳׳ל, בגופים העוסקים בסיוע לארצות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במשרד להגנת הסביבה, במשרד לתשתיות לאומיות וברשות המים.

רבים מהבוגרים ממשיכים את לימודיהם לתואר שני ושלישי בחוג או במסגרות אחרות.

חקלאות מודרנית

תלמידי החוג יכולים להצטרף לתכנית הלימודים אגרו אינפורמטיקה המקנה ללומדים בה יידע תיאורטי ומעשי בגישות חישוביות מודרניות בתחום החקלאות, המזון והסביבה. 

מרבית קורסי החובה של תכנית הלימודים אגרו אינפורמטיקה הינם חלק מתכנית הלימודים של בוגר מדעי הקרקע והמים ולכן תלמידים הלומדים במסלול בוגר מדעי קרקע ומים ישתלבו בצורה המיטבית בתכנית הנ"ל.

חקלאות ואיכות הסביבה

תלמידי החוג יכולים להצטרף לחטיבת לימודים "חקלאות ואיכות הסביבה", ולשלב קורסים בהגנת הצומח ובניהול וכלכלת משאבי טבע.

המלצה לנרשמים לחוג

לתלמידים עם רקע חסר (בתחומי המתמטיקה, הכימיה או הפיזיקה), מומלץ לנצל את תקופת הקיץ ללימודי הכנה מתאימים. ניתן לפנות ליו׳׳ר החוג לייעוץ בנושא.

אתר החוג מדעי הקרקע והמים

מידע בשנתון על החוג: מדעי הקרקע והמים (716)

מסלולי לימוד בחוג:

ראש החוג: פרופ רוני וולך
טלפון: 08-9489170
 

מזכירת החוג: גב' נעמי מימון
טלפון: 08-9489340
פקס: 08-9475181
e-mail: neomim@savion.huji.ac.il

 

 
תלמידים