לימודים לתואר מוסמך

לימודי המוסמך מהווים המשך של הלימודים לתואר "בוגר"  תוך דגש על התמחות והכרת דרכי המחקר בנושא מוגדר.

פרטי תוכנית המוסמך שונים מחוג לחוג וכוללים לימודים בקורסים מתקדמים, עמידה בבחינת מוסמך וביצוע עבודת מחקר (מסלול מחקרי) קיימות גם תוכניות למוסמך שאינן כוללות עבודת מחקר, אך אינן מאפשרות המשך לימודים לתואר "דוקטור" (מסלול לא מחקרי).  בחינת המוסמך תבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע מחקר עצמאי ואת ידיעותיו הכלליות בנושא בו התמחה. תלמידי מוסמך ודוקטורט, זכאים לשרותי אינטרנט מהבית (כולל שימוש במשאבי הספריה באינטרנט: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים). לפרטים, נא לפנות ליחידת המחשב:  08-9489283. 

משרות ומלגות לתלמידי מוסמך

הפקולטה מציעה לתלמידיה, משרות לפי צורכי ההוראה ומלגות המותנות בהצטיינות בלימודים, לפי כללים ונהלים שיפורסמו על לוחות המודעות סמוך לתחילת שנת הלימודים (ראה סעיף מלגות הלוואות ופרסים וסעיף תלמידים מצטיינים נוהלי הוראה ולימודים). תלמיד שהגיש מועמדותו ללימודי מוסמך, מתבקש לפנות לחוג אליו נרשם, על מנת לבדוק את התנאים לקבלת משרה או מלגה.

סטודנטים במעבדה

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

החוג ל"אגרואקולוגיה ובריאות הצמח" מקנה לבוגריו את הידע הדרוש על מנת להתמודד עם סוגיות חקלאיות וסביבתיות בגישה רב-תחומית המתבססת על עקרונות אקולוגיים. המחקר וההוראה בחוג מתרכזים בלימוד יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים  (החיים)  והא-ביוטיים  (שאינם חיים)  במערכות חקלאיות, ובהיבטים סביבתיים של העשייה החקלאית המודרנית.

בלימודי המוסמך בחוג מושם הדגש על העמקת ההתמחות בנושאים מתקדמים בתחומי האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה, הנמטולוגיה והווירולוגיה וכן, בשיטות חדישות של פעילות נגד מזיקים ומחלות.

שיטות אלה מתבססות על לימודים בתחומי ממשק הדברה, פיסיולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה, טוקסיקולוגיה, אקולוגיה, התנהגות וביולוגיה מולקולרית. להלן רשימה המפרטת את נושאי המחקר ושטחי ההתעניינות המקצועית של חברי החוג.

trees

תארים מתקדמים:

בשלב הלימודים לתארים מתקדמים מושם הדגש על העמקת ההתמחות במקצועות האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה (מחלות צמחים), הנמטוגוליה והוירולוגיה. כמובן ששלב לימודי זה כולל מחקר בסיסי בתחומי המחקר של מורי החוג

אפשרויות תעסוקה:

לבוגרי החוג הכשרת יסוד מקיפה ומעמיקה בתחומים מגוונים בביולוגיה, אקולוגיה וחקלאות. הכשרה זו מתאימה לתעסוקה במקצועות כגון: מחקר ופיתוח בתעשיות ביוטוכנולוגיות, איכות הסביבה, תעשייה חקלאית, מחקר חקלאי, והדרכה חקלאית. בנוסף, רבים מבוגרי החוג ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים.

כל המידע על החוג: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)

מסלולי לימוד בחוג:

תחומי ההוראה בחוג כוללים:

• לימודים כלליים במגוון רחב של תחומים בביולוגיה:

       צמחים, בעלי-חיים, פטריות, חיידקים, נגיפים ונמטודות.

• דינאמיקה של מחלות צמחים במערכות אגרואקולוגיות.

• חרקים מזיקים ומועילים במערכות אקרואקולוגיות.

• יחסי גומלין בין מערכות אגרואקולוגיות ומערכות טבעיות.

• אורגניזמים מועילים בקרקע.

• התמודדות עם מזיקים בראייה סביבתית.

• חקלאות אורגנית.

• יחסים בין צמחים במערכות חקלאיות

 

מורי החוג:

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בחקר מערכות חקלאיות וטבעיות מורכבות בהן קיימים יחסי גומלין בין האורגניזמים השונים. לדוגמא: מיקרוביולוגיה סביבתית, האבקה, הדברה ביולוגית, מדע מחלות הצמחים על היבטיו השונים, פיתוח אמצעים חדשים וידידותיים לסביבה  (כולל פיתוחים ביוטכנולוגיים)  להגנה על הצמח מפני מחלות ומזיקים ועל הסביבה מפני זיהומים. גישה רחבת אופקים זו מתבטאת בתכנית הלימודים של החוג.

 

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג  ד"ר יעל מנדליק
טלפון: 08-9489224
e-mail: yael.mandelik@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג גב' רקפת כלב
טלפון: 08-9489219
פקס: 08-9466794
e-mail: rakefetk@savion.huji.ac.il

 

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

איכות הסביבה הוא תחום הנוגע לשמירה וטיפול בסביבה בה אנו חיים תוך בחינת יחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. מדענים מתחומים רבים כגון כימיה, ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, כלכלה, מדעי הצמח, מדעי הקרקע והמים חוקרים נושאים הקשורים באיכות הסביבה ומספקים מידע ופתרונות בתחום רב גוני זה.

 

סביבה

החוג לאיכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות הנו חוג רב-תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. במסגרת תואר בוגר ניתן ללמוד בחטיבה באיכות הסביבה.

החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים, החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ובמים והטיפול בהם, כלכלה ו פיסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

מתמחי החוג מקבלים הכשרה רב-גונית והם משתלבים לאחר סיום לימודיהם בשטחים רבים ומגוונים של המשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת "מקורות", בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה וחקלאות, בסיוע למדינות מתפתחות, בתפקידי יעוץ וניהול שונים ובריכוז משקים במגזר הקיבוצי.

לימודים ברמת מוסמך

מוקדי העניין של החוג הם בתחומים הבאים: שימוש מושכל בדשנים ובחומרי הדברה; פיתוח תחליפים ידידותיים לסביבה; חקר ומניעת זיהום קרקע, מים ואויר; ייעור; מרעה ושמירת שטחים פתוחים; טיהור ומחזור פסולת חקלאית, תעשייתית ועירונית; משאבי מים – הטפלה, השבה והשקיה בקולחים; כלכלה וניהול של משאבי טבע וסביבה.

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע מיועד לתלמידים העומדים בדרישות הקבלה למוסמך ולדוקטור בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ושהינם בעלי רקע מתאים. מתקבלים בוגרי מסלול לימודי הסביבה תחומי החקלאות השונים, מדעי הטבע וההנדסה וכן כלכלה ומנהל. עבור תלמידים מרקע שונה תיקבע במידת האפשר תכנית לימודי השלמה אישית.

כל המידע על החוג: איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)

מסלולי לימוד

אתר החוג

ראש החוג

דר׳ יעל הלמן
המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה
טלפון: 08-9489218
דוא"ל:yael.helman@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג

גב' גילה שוהם
טלפון: 08-9489086
פקס: 08-9489649

ביוטכנולוגיה

Inter Faculty Biotechnology Program  IFBP

לימודי מוסמך בביוטכנולוגיה - חוג על פקולטאי - 890

אתר החוג

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).

מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעשייה.
תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי במעבדות בחזית המחקר המדעי בתחום.

החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בשלוש פקולטאות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.

תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.

מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל,
אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

890

תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 85 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים.
מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך אנשי הסגל האקדמי בפקולטות הניסוייות, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה.
יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה אך אינו מבטיח קבלה לחוג).
רשימת חברי החוג מורכבת מחוקרים מהפקולטות שבמסגרתם פועל החוג (חקלאות, רפואה ורוקחות, רפואת שיניים ומדעי הטבע).

מלגות

מלגות מובטחות לתלמידים מצטיינים בחוג לביוטכנולוגיה (על-פי ממוצע לימודי הבוגר).

מסלול המשלב תעשייה ותואר

קיימת אפשרות למסלול תלת-שנתי המשלב לימודים לתואר שני ועבודה בתעשייה הטכנולוגית.

הרשמה

יש להירשם הן במדור רישום וקבלה (באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה http://www.huji.ac.il או באמצעות ערכת הרשמה)
והןלמלא טופס הרשמה מקוון https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx

קבלת תלמידים לחוג מבוססת על מצוינות ומקומות פנויים (מספר התלמידים המתקבלים ללימודים בכל פקולטה מוגבל).

ההרשמה פתוחה עד לחודש אוקטובר 2016. בקשות שיוגשו לאחר מכן ידונו במידה ויהיה מקום פנוי במסגרת הפקולטה בה מתכוון המועמד לבצע את מחקרו
(הפקולטה אליה משתייך המדריך).

 

ראש החוג
פרופ' עדו ברסלבסקי , טל':054-8820955

 ido.braslavsky@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג
מרגלית פינגרהוט  טל: 02-6586006 02-6586006
margalitf@savion.huji.ac.il

אתר החוג

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

 

 לימודי מוסמך ודוקטור בביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

החוג מעניק תואר ״מוסמך למדעים״ מטעם האוניברסיטה העברית. המחקר מתבצע במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בהדרכת מורי החוג, כאשר כל חוקר מדריך תלמידים מתקדמים, בתחום התמחותו האישית (ראו קישור לרשימת מורי החוג והתמחויותיהם). נושאי המחקר כוללים היבטים מתחומי הביוכימיה, תזונת האדם, נוירוביולוגיה של אכילה, ביוטכנולוגיה, הנדסת המזון, תכונות פיזיקליות של מזונות, חישת מזון ,תגובות להרעבה בתאים, ומיקרוביולוגיה של המזון.

מזון

תעשיית המזון עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי מזון מתוצרת חקלאית מוגמרת.

האתגרים העומדים בפני תעשיה זו הם רבים ומגוונים וכוללים התמודדות עם טכנולוג

יות יצור חדשניות, פיתוח מתמיד של מוצרים בעלי תכונות איכות, מראה, טעם וריח מהנים ומושכים בנוסף, יש חשיבות לבקרת האיכות, ליצור בעלויות נמוכות ולשילוב גורמים תזונתיים המסייעים לבריאות האדם. כל זאת, תוך הקפדה על ייצור לפי תקנים בינלאומיים קפדנים.

תעשיה זו מתמודדת עם ייצור מזונות מסורתיים כמו: יין, לחם, גבינות, ושמן מחד גיסא, וחטיפים, חיידקים פרוביוטים ועוד מאידך גיסא.

לתעשייה מתוחכמת כזו יש צורך בטכנולוגים בעלי ידע רחב בתחומים רבים ומגוונים. הלימודים בחוג מכסים קשת רחבה של נושאים מתכונות פיזיקליות וסנסוריות של מזון ועד לתהליכי תסיסה ובקרת איכות.

לימודים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור"

בחוג ניתן ללמוד לתארים שני ושלישי, המחקר המתבצע במחלקה ע”י תלמידינו, עומד בחזית המחקר בתחומי הביוכימיה, הביוטכנולוגיה, הנדסת המזון, תכונות פיזיקליות של מזונות, ביולוגיה של החושים !מיקרוביולוגיה של המזון. הלימודים לתארים הגבוהים כוללים: כימייה של חומרי הטבע, אנדוקרינולוגיה, ביוכימיה ופיזיולוגיה של החושים הכימיים, ביוכימיה של חלבונים ואינזימיים, טכנולוגיה של מוצרי דייג, מיקרוביולוגיה של חלב, תכנון וניהול איכות, הנדסת מזון, קולואידיים במזון ובביוטכנולוגיה, ניזקי עובשים במזון, טכנולוגיה של אפייה, ביוטכנולוגיה של שמרים, מוקדי חימצון ועוד.

כל המידע על החוג:  ביוכימיה ומדעי המזון 723

מסלולי לימוד בחוג:

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' חגי אבליוביץ
טלפון:08-9489060
e-mail:hagai.abeliovich@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג:

גילי גפני אבידור 
טלפון: 08-9489265
giliag@savion.huji.ac.il

 

מזון

גידולי שדה וירקות

ענפי החקלאות העוסקים בגידולי השדה והירקות הם ספקי המזון העיקריים של אוכלוסיית העולם הגדלה במהירות. ענפים אלה חשופים ללחצים לצמצום תשומות ולשימוש במשאבים, מנגד נדרשת הגדלת התפוקה תוך שיפור איכות היבול ושמירה על הסביבה.

ענפי גידולי השדה והירקות הם מן המרכזיים בחקלאות ישראל מבחינת היקף השטחים וחשיבותם הכלכלית. בזכות תשתית מדעית מתקדמת, החקלאות בתחומים אלה מאופיינת בדינאמיות רבה ונחשבת למובילה יחסית למקבליה בעולם ביעילות וחדשנות, דבר המתבטא בכמות היבול ואיכותו. כיום גידולי השדה מאמצים שיטות מתקדמות כמו חקלאות מדייקת וחלק נכבד מייצור הירקות והתבלינים נעשה בבתי צמיחה מסוגים שונים. במרבית הגידולים קיימת תחלופה מרובה של זנים, והיצוא של תוצרת חקלאית עתירת ידע כמו זרעים וחומר ריבוי הולך ומתרחב.

גדש

מטרת ההוראה בחוג היא להכין את תלמידי ה"מוסמך" וה"דוקטור" - להיות גורמים מפעילים ויוזמים במערכת הדינמית של הענף. כדי להשיג מטרה זאת, מכוונת ההוראה להקנות לתלמידים הבנה מעמיקה של עקרונות ותהליכים הקשורים בייצור גידולי השדה והירקות תוך שמירה על הסביבה ואיכותה, לפתח את כושרם לנתח את בעיות הענף, וללמדם לחפש דרכי פתרון על יסוד קריאת ספרות מקצועית ובדרך ניסויית.

תלמידי ה"מוסמך" וה"דוקטור" בחוג עוסקים במחקר ביולוגי, ביוכימי, אקולוגי, גנטי ומולקולרי בסיסי של גידולי שדה וירקות, מחקר יישומי של נושאי ממשק, גידול  וטיפוח, ושילוב של מחקר בסיסי עם מחקר יישומי.

ענפי התעסוקה העיקריים של מסיימי החוג הם: ניהול ענפים של גידולי השדה והירקות במשקים, הוראה והדרכה חקלאית, ועבודה בחברות לעיבוד מוצרי מזון, זרעים, כימיקלים וביוטכנולוגיה.

מסיימי החוג, ובמיוחד בעלי תואר דוקטור, פונים  לעבודת מחקר במכונים ובתחנות הניסויים של המוסדות השונים בארץ, ומועסקים, בין היתר, בפיתוח מוצרים עתירי ידע בתחום החקלאות.

גדש

כל המידע על החוג: גידולי שדה וירקות (713)

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר רבקה אלבאום
טלפון:08-9489335
e-mail:rivka.elbaum@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il

גנטיקה והשבחה

מטרות החוג הן:

להכשיר את הסטודנטים להיות חוקרים בגנטיקה והשבחה ומטפחי צמחים ובעלי-חיים עצמאיים בבוא העת, על יסוד הבסיס הגנטי המעמיק שרכשו.

העמקת הידע התאורטי בגנטיקה קלאסית ובגישות המולקולריות החדישות. לימוד הגישות והשיטות במחקר גנטי ובהשבחת צמחים ובעלי-חיים מתוך מבט כולל.

הקניית המוטיבציה לישם את הידע הגנטי, על תחומיו השונים, למטרות תכליתיות בחקלאות.

הרחבת הרקע הגנטי וההשבחתי של מתמחים במגמות אחרות.

צמח

כל המידע על החוג: גנטיקה והשבחה (721)

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
ד"ר צבי פלג
טלפון: 08-9489638
e-mail:zvi.peleg@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il

 

כלכלת סביבה וניהול

לימודי ה"מוסמך" בחוג לכלכלת סביבה וניהול מקנים לתלמיד הכשרה במחקר ובחשיבה כלכלית מעמיקה תוך התמקדות בבעיות כלכליות בתחומי איכות הסביבה, משאבי טבע, שיווק ומימון.

נושאים לדוגמא: כלכלה ציבורית והתערבות ממשלתית לבקרת השפעות סביבתיות, תכנון מושכל של הפקה ושימוש במשאבי טבע, רגולציה בשיווק מוצרי החקלאות בארץ ובשוקי הייצוא, מיבנה ענפי, תכנון מנגנוני קבלת החלטות, תורת המשחקים, כלכלה פוליטית, כלכלת פיתוח, כלכלה התנהגותית.

תלמידי החוג שותפים לעבודות המחקר במסגרת עבודות הגמר לתואר "מוסמך".

תכנית לימודי המוסמך היא דו שנתית ומיועדת לבעלי תואר בוגר בכלכלה ובוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול.
השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודים מתקדמים - להעמקת הידע בתיאוריה כלכלית ושיטות
מחקר כמותיות. השנה השנייה מוקדשת ברובה למחקר, בהדרכת אחד ממורי החוג, שתוצאותיו יסוכמו בעבודת גמר.

כל המידע על החוג: כלכלת סביבה וניהול (717)

מסלולים

ראש החוג: ד"ר עידו קן
טלפון: 08-9489233
e-mail: Iddo.Kan@mail.huji.ac.il   

מזכירת החוג: גב' מירי ארזי
טלפון:08-9489230
פקס:08-9466267
e-mail:miriguy@savion.huji.ac.il

סטודנטים

מדעי בעלי-חיים ווטרינריה

החוג מיועד לתלמידים שסיימו תואר בוגר במדעי החיים או מדעי הטבע. הלימודים כוללים קורסים מתקדמים  שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר, ולאפשר לתלמיד לעשות את צעדיו הראשונים כחוקר מדעי. התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחיה של מורים מן החוג.

בעלי חיים

נושאי המחקר בעלי אופי יישומי ובסיסי כאחד.

תחומי המחקר כוללים שיפור וייעול היצרנות, רווחת בעלי חיים, חקר מחלות ותרופות של בעלי-חיים, בריאות הציבור, פיתוח מודלים לחקר מחלות בבני אדם.

אמצעי המחקר מגוונים וכוללים שיטות בהנדסה גנטית, ביולוגיה מולקולרית, מורפולוגיה, הדמיה, ביו-הנדסה וחישה אלקטרונית. בכלל זה נבחנים אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת הגן והחלבון, התא, הרקמה או בעל החיים השלם.

פירוט תחומי ונושאי המחקר של חברי המחלקה לבעלי חיים ניתן למצוא  באתר של המחלקה

כל המידע על החוג: מדעי בעלי החיים (735)

ראש החוג: פרופ' צבי רוט
טלפון: 08-9489535 03-9688589
e-mail:z.roth@mail.huji.ac.il

סגן ראש החוג פרופ' רון עופרי
טלפון: 08-9489535 03-9688589
e-mail: ron.ofri@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג

גב' יעל לויטוס טלפון: 08-9489119
yaellew@savion.huji.ac.il

טלפון: 08-9489119

מדעי הצמח בחקלאות

 

החוג מיועד לסטודנטים אשר מחקרם עוסק בשאלות בסיסיות ויישומיות במדעי הצמח.

בקורסים הניתנים בחוג יוצגו לפני התלמידים נושאי ידע מתקדם ומחקרים מודרניים בשאלות בסיסיות ויישומיות בצמחים. הקורסים השונים יתרמו להרחבה והעמקה של הידע הבסיסי של הסטודנט במבנה ובתפקיד מערכות הצמח בכל רמות הארגון הביולוגי, החל מיחסי צמח-סביבה, ועד לרמה התת-תאית, מולקולרית.

מוצע מגוון קורסים העוסקים בתחומים שונים בביולוגיה המודרנית של הצמח ודנים במגוון נושאים, כולל התפתחות, התמודדות צמחים עם עקות סביבתיות, מטבוליזם ומטבוליטים משניים, העברת אותות תוך תאיים, בקרה הורמונלית, בקרה גנטית ואפיגנטית, ביולוגיה תאית, ביוטכנולוגיה, משק המים בצמח, אקולוגיה ועוד. הנושאים השונים יידונו ברמה האקולוגית, פיזיולוגית, ביוכימית, גנטית ומולקולרית.

 

כל המידע על החוג: מדעי הצמח בחקלאות (724)

 

מדעי הצמח

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' אלון סמך
טלפון: 08-9489436
e-mail:alon.samach@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
 טלפון: 08-9489333

e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il

 

 

מדעי הקרקע והמים

במחלקה למדעי הקרקע והמים נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספירה, תוך הדגשת ההיבטים הקשורים בבית גידולו של הצמח.

בישראל, המסווגת כאיזור צחיח למחצה עד צחיח, מהווה ממשק נכון של הקרקע, המים והמומסים, פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד השקייה ודישון, תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית.
במקביל לניצול האינטנסיבי של הקרקע ושל מקורות המים, כולל מים שוליים, יש לטפל בבעיות סביבתיות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי התהום והאטמוספירה.
המחקר וההוראה במחלקה בתחומים הנ"ל נסמכים על שילוב ההיבטים הכימיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבי הקרקע, המים, איכות הסביבה, החקלאות ויחסי הגומלין ביניהם.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון,פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה,מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

אתר החוג מדעי הקרקע והמים

מידע בשנתון על החוג: מדעי הקרקע והמים (716)

מסלולי לימוד בחוג:

ראש החוג: פרופ משה שנקר
טלפון: 08-9489349

מזכירת החוג: גב' נעמי מימון
טלפון: 08-9489340
פקס: 08-9475181
e-mail: neomim@savion.huji.ac.il

קרקע

מטעים וצמחי נוי

הלימודים בחוג כוללים את ענפי החקלאות של עצי הפרי למיניהם, הפרחים וצמחי הנוי, גננות הנוי, השתלנות והיערנות. הלימודים מושתתים על הבנת הפיסיולוגיה, הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של חומרי צמיחה, הבשלה, הזדקנות ונשירה והשפעת עקות הנגרמות ע"י גורמים סביבתיים.

במסגרת עבודת המחקר, מנצלים התלמידים את הכלים העיוניים שרכשו על מנת לחקור בעיות ששורשיהן בחיי המעשה של החקלאות. כל תלמיד יכול לבחור בקורסים תומכים בתחומי הגנת הצומח, קרקע ומים, גנטיקה, ביוטכנולוגיה ומדעי המזון. מטרת המחקרים שבהם עוסקים במסגרת המחלקה היא, להעמיק את הידע הבסיסי בפיסיולוגיה, ביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של תהליכים בעצי פרי, יער, צמחי נוי ולבחון פתרונות מעשיים לקידום החקלאות בכלל וישראל בפרט.

מטרת החוג היא להקנות לתלמידיו את הכלים המתקדמים ביותר למחקר ויישום ביולוגי וחקלאי. בחוג נערכים מחקרים מגוונים הנמצאים בחזית המחקר המודרני וכוללים: הנדסה גנטית של צמחי נוי ומטע, ריבוי צמחים בתרבית, הנדסת חלבונים וכן גנומיקה, פרוטאומיקה ומטבולומיקה של צמ חי נוי.

מטעים

בנוסף נחקרים המנגנונים המעורבים בבקרה מולקולרית של תהליכים שונים כולל: הזדקנות ונשירה, השראת הפריחה, התפתחות הפרח והפרי, פיגמנטציה של פרחים ופירות, מעבר סיגנל הורמונלי, פעילות הורמונים בהתפתחות צמחי נוי ועצי פרי ותגובת צמחים לעקות.

חוקרי החוג עוסק ים גם בלימוד הפיסיולוגיה של תהליכים שונים כולל: פריחה, הזדקנות, השרשה והתפתחות וגטטיבית של עצים כולל עצי פרי.

קורסי החוג השונים משיקים לנושאי המחקר ודנים בהתפתחות וגטטיבית ורפרודוקטיבית של צמחים, הורמונים צמחיים, תהליכי הזדקנות ונשירה, יצירת פיגמנטים וחומרי ריח, השפעת עקות על צמחים, תרביות רקמה, הנדסה גנטית, הנדסת חלבונים, מעבר אותות תוך תאי בצמחים, גנומיקה ועוד.

לימודי ה"מוסמך" מושתתים על הבנת הפיזיולוגיה, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והאקולוגיה  של תהליכי היסוד בעצי הפרי, צמחי הנוי, פרחים ועצי היער. אלה מרוכזים סביב עבודת הגמר, שבמסגרתה מנצל התלמיד את הכלים העיוניים שרכש, על מנת לחקור בעיה, ששורשיה בחיי המעשה של החקלאות והיערנות בישראל ובעולם.

תלמידים המסיימים את לימודיהם בחוג זה ממשיכים ללימודי תואר שלישי או נקלטים בעבודה בתעשיות היי-טק ביולוגיות, חברות ייצור חקלאי, בשירות ההדרכה של משרד החקלאות ועוד.

כל המידע על החוג: מטעים וצמחי נוי (714)

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג
פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
08-9489082
e-mail:alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il

תוכניות משולבות למוסמך

גנומיקה וביואינפומטיקה (5881)

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.

תוכנית הידרולוגיה ומשאבי מים (589)

 התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות וטכנולוגיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

תוכנית לימודים עירוניים ואזוריים (803)

מטרת הלימודים בתוכנית זו היא להקנות לתלמיד ידע בנושאים עירוניים ואזוריים, שיטות מחקר וניתוח שישמשו אותו בעבודותיו בנושאי מדיניות עירונית ואזורית ולהכשירו כמתכנן במסגרת צוותי תכנון עירוני ואזורי

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה (804)

איכות הסביבה היא פועל יוצא של פעילות האדם במרחב גאוגרפי נתון. תחום זה מדגיש את ההיבטים האנושיים והפיזיים של הפגיעה בסביבה, תוך זיהוי גישות למזעור הפגיעה בסביבה באמצעים טכנולוגיים, תכנוניים וכלכליים. אמצעים אלה נועדו להשפיע על דפוסי התנהגות, שבאמצעותם ניתן למנוע היווצרות בעיות איכות סביבה מסוימות או למזער את השפעתן.

תוכניות בינלאומיות בשפה האנגלית

בבית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות אפשר ללמוד לתואר מוסמך ב:

מדעי הצמח, תזונה, מדעי בעלי חיים, מדעי איכות הסביבה, וגידול גפן וייננות

למידע מלא בשפה האנגלית על בית הספר הבינלאומי

כמו כן, בית הספר מארגן קורסים קצרים לאוכלוסיות משתלמים שונות מהעולם

לימודים לתואר מוסמך באנגלית גידול גפן וייננות

בינלאומי

הגידול המהיר של אוכלוסיית העולם במאות האחרונות, ניצול היתר של משאבי הטבע, כגון קרקע ומים, ושינויים אקלימיים גלובליים עלולים לפגוע כבר בעתיד הקרוב ביכולתנו לייצר מזון באיכות ובכמות מספקת ולאיים בכך על הקיום האנושי. אימוץ טכנולוגיות חקלאיות חדשות ופיתוח מערכות בנות-קיימא מבוססות ידע הכרחי למניעת רעב באזורים נרחבים בעולם.

לשם כך יש צורך דחוף להכשיר מומחים שיוכלו לפתח וליישם פתרונות לאתגרים שבפתח. היכולות וההישגים הישראליים בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה זוכים להכרה והערכה בעולם. מקורם של הישגים אלה מצוי בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, שחוקריה מצויים בחזית החדשנות הטכנולוגית שמאפיינת את העשייה החקלאית בעשורים האחרונים.

במקביל לפועלה של הפקולטה בפיתוח חקלאות בת-קיימא, היא גם מחויבת להפצת הידע והכשרת מומחים בארץ ובעולם. כחלק מהמגמות הגלובליות שעוברת ההשכלה הגבוהה בעולם, גם האוניברסיטה העברית פועלת להגברת הקליטה של תלמידים מחו"ל ובמיוחד ממדינות בהן ישנו ביקוש גבוה להשכלה ולהכשרת חוקרים ומומחים בתחומי החקלאות והסביבה.

מזה כ- 20 שנה מקיימת הפקולטה לחקלאות תכניות אקדמיות ומקצועיות להכשרת תלמידים מחו"ל. הפעילויות ביה״ס הבינלאומי, שרוכזו בעבר על ידי המדור ללימודי חוץ בפקולטה, כוללות לימודי הכשרה מקצועיים, תכניות קיץ וחמש תכניות מוסמך בינלאומיות. בתוכניות אלו השתתפו עד כה יותר מ- 2,500 תלמידים ומשתלמים שהגיעו מכ- 130 מדינות שונות.

הקמת בית ספר בינלאומי למדעי החקלאות מהווה שלב נוסף ומתבקש לקראת מימוש חזון הפקולטה "הזנת הדורות הבאים באמצעות חקלאות מודרנית, מבוססת-ידע, תוך שמירה על איכות הסביבה." בית הספר, שבראשו עומד פרופ' משה קול, יעניק הכשרה במדעי החקלאות לעולם בו האוכלוסייה הרעבה גדלה באופן מתמיד, והוא יחלוק את הידע, המומחיות והניסיון הרב שנצבר בפקולטה עם מתמחים מהעולם הרחב.

 

לימודים לתואר מוסמך באנגלית גידול גפן וייננות