בית הספר למדעי התזונה

לאתר בית הספר למדעי התזונה

חוגים:

712 מדעי התזונה – בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
723 – ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה – מוסמך

nutrition-image.png

"אמור לי מה אתה אוכל ואומר לך מי אתה" ז'אן אנתלם ברייה-סברין

כל חיינו מתנהלים במידה רבה סביב אוכל. השמחות, השגרה, היחסים, האהבות והבחירות המקצועיות. אוכל מתקשר לכל פן בחיינו, ומבחינה מקצועית הוא קשור למחקר להוראה, לסוגיות בתחום החינוך התזונתי ולהגדרת מקצוע התזונה בעולם.

מהו בעצם מקצוע התזונה? "מדע העוסק במזון בהקשר לתהליכים פיזיולוגיים התלויים בספיגתו והשימוש בו על-ידי הגוף (גדילה, יצירת אנרגיה, תיקון רקמות וכיו"ב). התזונה עוסקת גם במחלות חסר ובדיאטות". זהו מקצוע מדעי קודם כל, כלומר הוא מבוסס על ידע שמושג ע"י מדענים, באמצעים מדעיים מקובלים, במחקרים הנערכים במיטב האוניברסיטאות בעולם.

תזונה נכונה היא ההגנה הראשונה שלנו מפני מחלות ומקור האנרגיה שלנו לחים פעילים. בעיות תזונתיים הנגרמות על ידי תזונה לא מספקת יכולות להיות רבות, וכאשר הן  משפיעות על דור שלם של ילדים ובני נוער, הן יכולות להוריד את יכולות הלמידה שלהם, ובכך לסכן את עתידם, להנציח דורות של עוני ותת-תזונה, עם השלכות חמורות על הפרט ועל החברה.

בעוד שילדים צעירים הם הפגיעים ביותר לתת-תזונה, הזכות למזון הולם היא אוניברסלית ותזונה נכונה היא חיונית לכל. בעיות של תת-תזונה, חסרים ספציפיים והשמנת יתר -  קיימים בכל המדינות וחוצים מעמדות חברתיים וכלכליים.

האתגרים המתעוררים, כגון שינויי אקלים, קיימות סביבתית ועוד, משנים את מערכות המזון ומעלים שאלות על האופן שבו ניתן להזין את אוכלוסיית העולם הגדלה בדרכים ברות קיימא.יחד עם זאת, צמיחה כלכלית לא אחידה, תמורות חברתיות וכלכליות וגורמים אחרים מעצבים את מערכות המזון והתזונה. כתוצאה מכך, השכיחות של עודף משקל,  שמנת יתר והמחלות הנלוות.

מנהלנית סטודנטים: גילי גפני
טלפון: 972-8-9489265, דוא"ל: giliag@savion.huji.ac.il

ראש החוג: פרופ' אפרת מונסנגו-אורנן
טלפון: 972-8-9489712, דוא"ל: efrat.mo@mail.huji.ac.il