לימודים לתואר דוקטור

הלימודים בפקולטה למדעי חקלאות, המזון ואיכות הסביבה לשם השגת תואר "דוקטור לפילוסופיה" Ph.D מהווים את השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים אלה יקרא "תלמיד מחקר".

פרטים מלאים על תנאי קבלה, סדרי הרשמה ודרישות המסלול אפשר למצוא בשנתון 

להלן מרוכזים נושאי המחקר ורשימת החוקרים בחוגים השונים, בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.

המידע נועד להקל על המועמדים/ המתקבלים ללימודי המוסמך ודוקטורט , במציאת נושא למחקר ומדריך. ההתקשרות עם מדריך מותנית באישור ועדת הלימודים של החוג ובבדיקת אישורי ההדרכה.

מודגש, שאין לפקולטה / לאוניברסיטה מחוייבות כלשהי אם התלמיד לא מתקשר עם מדריך מסיבה כלשהי, או אם ההתקשרות לא תאושר ע"י ועדת הלימודים, או תופסק (בין ביוזמת המדריך ובין ביוזמת התלמיד). בכל מקרה של קשיים בשיתוף הפעולה בין התלמיד למדריך, ניתן לבקש סיוע מועדת הלימודים. 

צלחת

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

בלימודי המוסמך בחוג מושם הדגש על העמקת ההתמחות בנושאים מתקדמים בתחומי האנטומולוגיה, המיקרוביולוגיה, הפיטופתולוגיה, הנמטולוגיה והווירולוגיה וכן, בשיטות חדישות של פעילות נגד מזיקים ומחלות.

שיטות אלה מתבססות על לימודים בתחומי ממשק הדברה, פיסיולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה, טוקסיקולוגיה, אקולוגיה, התנהגות וביולוגיה מולקולרית. להלן רשימה המפרטת את נושאי המחקר ושטחי ההתעניינות המקצועית של חברי החוג.

אתר החוג    מורים בחוג

איכות הסביבה ומשאבי טבע

החוג לאיכות הסביבה מיועד לתלמידים בעלי רקע מתאים בתחום (לימודי סביבה, חקלאות, מדעי הטבע, הנדסה וכן כלכלה ומנהל). נושא העבודה יהיה קשור באופן מובהק לתחומי איכות ושמירת הסביבה. רשימת נושאי המחקר בתחום איכות הסביבה:

אתר החוג    מורי החוג

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).

החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בשלוש פקולטאות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעש ייה. תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי. תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.

מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל, אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

אתר החוג    מורי החוג

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

החוג לביוכימיה ומדעי המזון של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחום הביוכימיה ומדעי המזון ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור, וכל זאת באווירה הביתית של הפקולטה לחקלאות ברחובות. החוג הוא בעל היסטוריה ומורשת של מצוינות ונחשב בין המובילים בתחומו.

תכנית ההוראה כוללת מגוון של קורסים ברמה ובאיכות המקבילה למוסדות ההוראה המובילים בעולם. חלקה הראשון של תוכנית הלימודים לתואר בוגר מוקדש ללימודי יסוד מעמיקים בכימיה, בביוכימיה, במתמטיקה ובפיסיקה. בהמשך ניתן ללמוד קורסים מתקדמים בביוכימיה, ובטכנולוגיה של מזון. החוג מונה כתריסר חברי סגל אקדמי בכיר, כולם בעלי תואר דוקטור מהטובות שבאוניברסיטאות העולם. החוג מציע אפשרות להתמחות בחטיבת "חקלאות ואיכות הסביבה" או "חקלאות כלכלה ושיווק".

הלימודים לקראת תואר בוגר במדעי החקלאות בתחום ביוכימיה ומדעי המזון עוסקים בטיפול בתוצרת חקלאית מהשדה ועד לצרכן. הנושאים העוסקים במדעי המזון כוללים הנדסת מזון, אנליזה של מזון, כימיה של מזון, פיסיקה של מזון, וביוכימיה. בנוסף, נלמדים הנושאים הבאים: הכנת מזון, אריזה, אחסון, טכנולוגיה של מזון והיבטים נוספים כמו ביוטכנולוגיה, טכנולוגיה של בשר, ייצור יין, טכנולוגית ייצור בתעשיית השמנים, טכנולוגית אפיה, טיפול במים, ושימוש בפולימרים בתעשיית המזון.

מטרת הלימודים לתואר בוגר בחוג היא להקנות לתלמידים הכשרת יסוד המתאימה לתעסוקה בתעשיית המזון ובמחקר ביוכימי. בנוסף לכך בוגרי החוג יקנו בסיס איתן במדעים בסיסיים ויישומיים, כבסיס להמשך ללימודים לתארים מתקדמים. הודות להכשרה הרב-גונית שתלמידי החוג לביוכימיה ומדעי המזון, הם נקלטים לאחר סיום לימודיהם באקדמיה ובתעשיית המזון על כל ענפיה.

אתר המכון    מורי החוג

גידולי שדה וירקות

נושאי המחקר בחוג עוסקים במחקר ביולוגי, אקולוגי, גנטי ומולקולרי של גידולי שדה וירקות. כמו כן, מושם דגש על מחקר יישומי של נושאי ממשק, גידול וטיפוח.
בחקלאות הישראלית מתגברת המגמה של ייצור ויצוא: זרעים, חומרי ריבוי וכן, תוצרת טרייה ומעובדת. בתחום זה יש חשיבות עליונה לאיכות המוצר ולימוד ההשפעות הסביבתיות, הגנטיות והאגרוטכניות על האיכות.
חלק מנושאי המחקר כולל יישום של טכנולוגיות מולקולריות לפיתוח מוצרים חקלאיים.
בחוג לגנטיקה והשבחה, המטרה היא להכשיר מטפחי צמחים ובעלי-חיים, וחוקרים בתחום הגנטיקה.
הלימודים מכסים את כל מגוון האמצעים לשיפור גנטי של צמחים ובע"ח, תוך דגש על השיטות החדשניות ביותר של הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה.

אתר המכון  חברי המכון

גנטיקה והשבחה

הוראת הגנטיקה וההשבחה לכלל תלמידי הפקולטה לחקלאות. להכשיר את התלמידים להיות חוקרים בגנטיקה והשבחה ומטפחי צמחים ובעלי-חיים עצמאיים בבוא העת, על יסוד הבסיס הגנטי המעמיק שרכשו. העמקת הידע התאורטי בגנטיקה קלאסית ובגישות המולקולריות החדישות. לימוד הגישות והשיטות במחקר גנטי ובהשבחת צמחים ובעלי-חיים מתוך מבט כולל. הקניית המוטיבציה לישם את הידע הגנטי, על תחומיו השונים, למטרות תכליתיות בחקלאות. הרחבת הרקע הגנטי וההשבחתי של מתמחים במגמות אחרות.

לחוג מרצים ממגוון מחלקות

מדעי הצמח

המחקר המתבצע במחלקה למדעי הצמח ונועד לקדם את הידע הבסיסי בשטחים שונים של מדעי הצומח, לפתח תחומים חדשים בחקלאות הצומח ולהציע פתרונות לבעיות הקשורות בגידולים חקלאיים.

במחקרי המחלקה משולבים, בד"כ, היבטים מתחומי האקולוגיה, הפיסיולוגיה, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והביוטכנולוגיה. תוכניות המחקר כוללות ניסויי שדה ומחקר בסיסי בשיטות מתקדמות במעבדה.

תחומי מחקר עיקריים:

פוטוסינתזה וביואנרגטיקה, משק המים של הצמח, השפעת עקות סביבתיות על גידולים חקלאיים, קליטה והובלה של מינרלים וסוכרים, קיבוע ביולוגי של חנקן אטמוספרי, ריבוי צמחים בתרביות רקמה, אנטומיה ומיקרוסקופיה אלקטרונית של תאים ורקמות, נביטת זרעים, ביולוגיה של עשבים רעים, אקולוגיה של צמחים מדבריים חד- שנתיים ושל גאופיטים, טיהור ביולוגי של שפכים תעשייתיים ומיחזור מתכות נדירות מתוכם. תלמידים המעוניינים לבצע עבודת מוסמך, או דוקטור, מתבקשים לפנות ישירות אל המורים. ההגדרה המדוייקת של נושא המחקר תקבע בשיחה עם כל תלמיד בנפרד.

אתר המכון  חברי המכון

מדעי בעלי-חיים

לימודי המוסמך כוללים קורסים שנועדו להרחיב ולהעמיק את רמת הידע וההבנה שהושגה בלימודי הבוגר. התלמידים מבצעים עבודת מחקר בהנחייה של החוקרים בפקולטה. נושאי המחקר בעבודת הגמר הם בעלי אופי יישומי ובסיסי גם יחד. הם עוסקים בשיפור וייעול היצרנות והבריאות של עופות, מעלי גירה ודגים, לצד בירור אופן הפעולה והבקרה של מנגנונים בסיסיים ברמת התא, הרקמה או בעל החיים השלם. המחקרים בהזנת בעלי חיים עוסקים בין היתר: בטכנולוגיה של מזון, עיכול וספיגה של מזונות תוך בחינה של תיפקודי ייצור, השפעה של מרכיבי המזון, אקלים ומצבי עקה אחרים על ייצור חלב וביצים וגדילה של החיות הצעירות, הבקרה של גדילה והתפתחות תאי שריר והשפעת הורמונים וגורמי גדילה על תהליכים אלה. המחקרים בפיזיולוגיה.

עוסקים בין היתר: בבקרה המוחית של האכילה והשפעתה על השמנת בעלי חיים, בבירור מנגנוני רבייה של חיות משק כסטרואידוגנזה ותהליכי התמיינות שחלתיים, בקרת הפרשה של הורמונים פפטידיים מוחיים, שיפור ביצועי פוריות של בקר ועופות, בירור ההשפעה של תאורה, עקת חום וטיפולים הורמונלים על ביצועי ייצור ורבייה ותפקודים אנדוקריניים. עבודות אחרות עוסקות בהגברת התגובה החיסונית התאית וההורמונלית של קווי עופות ועמידותם למחלות ובחינת האינטראקציה בין הסטטוס התזונתי ומרכיבי המזון לבין תגובות של מערכת החיסון. עבודות מחקר בחקלאות מים עוסקות בביולוגיה של פרזיטים של דגים, באקולוגיה ובמיקרוביולוגיה של מערכות מידגה ובחינה של מערכות גידול אינטנסיביות של דגים בשיטות ממשק שונות.


אתר החוג    מורי החוג

מטעים וצמחי נוי

הלימודים בחוג כוללים את ענפי החקלאות של עצי הפרי למיניהם, הפרחים וצמחי הנוי, גננות הנוי, השתלנות והיערנות. הלימודים מושתתים על הבנת הפיסיולוגיה, הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של חומרי צמיחה, הבשלה, הזדקנות ונשירה והשפעת עקות הנגרמות ע"י גורמים סביבתיים.

במסגרת עבודת המחקר, מנצלים התלמידים את הכלים העיוניים שרכשו על מנת לחקור בעיות ששורשיהן בחיי המעשה של החקלאות. כל תלמיד יכול לבחור בקורסים תומכים בתחומי הגנת הצומח, קרקע ומים, גנטיקה, ביוטכנולוגיה ומדעי המזון. מטרת המחקרים שבהם עוסקים במסגרת המחלקה היא, להעמיק את הידע הבסיסי בפיסיולוגיה, ביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של תהליכים בעצי פרי, יער, צמחי נוי ולבחון פתרונות מעשיים לקידום החקלאות בכלל וישראל בפרט.

אתר המכון    חברי המכון

כלכלת סביבה וניהול

החוג עוסק בעיקר בבעיות הכלכליות של המגזר החקלאי:

כלכלת ענפי החקלאות; מבנה המגזר החקלאי; הקצאת משאבי מים וקרקע; מימון, ניהול סיכונים וביטוח בחקלאות; שיווק מוצרי חקלאות ומזון בארץ ובעולם; ארגון קואופרטיבי; פיתוח החקלאות בארצות עניות; פיתוח כפרי ואזורי; כלכלת איכות הסביבה ושטחים פתוחים, הן מנקודת מבט תיאורטית והן מנקודת מבט מעשית.

תכנית לימודי המוסמך היא דו שנתית ומיועדת לבעלי תואר בוגר בכלכלה ובוגרי החוג לכלכלת סביבה וניהול. השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודים מתקדמים - להעמקת הידע בתיאוריה כלכלית ושיטות מחקר כמותיות. השנה השנייה מוקדשת ברובה למחקר, בהדרכת אחד ממורי החוג, שתוצאותיו יסוכמו בעבודת גמר.?פרטים על תכנית הלימודים ניתן למצוא ב אתר החוג.

לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות לראש החוג. טלפון מזכירות החוג: 08-9489230.  

אתר החוג.    מורי החוג

קרקע והמים

במחלקה למדעי הקרקע והמים נלמדים ונחקרים תחומים שעניינם במערכת הסביבתית הכוללת את הקרקע, המים והאטמוספירה, תוך הדגשת ההיבטים הקשורים בבית גידולו של הצמח.

בישראל, המסווגת כאיזור צחיח למחצה עד צחיח, מהווה ממשק נכון של הקרקע, המים והמומסים, פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד השקייה ודישון, תנאי הכרחי לקיום חקלאות מודרנית.
במקביל לניצול האינטנסיבי של הקרקע ושל מקורות המים, כולל מים שוליים, יש לטפל בבעיות סביבתיות הקשורות בזיהום קרקע, מים עיליים, מי התהום והאטמוספירה.
המחקר וההוראה במחלקה בתחומים הנ"ל נסמכים על שילוב ההיבטים הכימיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, במכלול הנושאים הקשורים בחקר משאבי הקרקע, המים, איכות הסביבה, החקלאות ויחסי הגומלין ביניהם.

הנושאים העיקריים בהם עוסקים חברי המחלקה בהוראה ובמחקר הם איכות הסביבה, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה, דישון,פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה,מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים בסביבה נקבובית וסדוקה, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

אתר החוג    מורים בחוג