להב״ה

בקהילה: פרוייקט להב״ה

תכנית להב"ה (לקראת השכלה באוניברסיטה העברית) פועלת משנת תשס"ב בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה,
בקמפוס רחובות של האוניברסיטה העברית.
התכנית מתקיימת במסגרת המדור ללימודי חוץ, תוך שיתוף פעולה עם עיריית רחובות ועיריית יבנה, ומטרתה
להוביל את תלמידי התיכון באיזור להשתלבות מוצלחת בלימודים אקדמים.

עוד מידע על התוכנית

להבה