ד״ר יונתן אלקינד

ד״ר יונתן אלקינד טיפח עם צוותו זני פלפל בעלי הצאמה אקולוגית רחבה שאפשר לגדלם באזורים בעלי חורף מתון, בבתי צמיחה פשוטים ובלי חימום. הזנים מניבים יבול גבוה ואיכותי, פרי מוצק, צורה טובה וכושר השתמרותמשופר הן על הצמח הן באחסון. המחקר נעשה בשיתוף חברת זרעים גדרה (בבעלות סינג׳נטה) המשווקת את הזרעים בארץ ובעולם.

יוני אלקינד