מסגרות לימודים

חוגים
הלימודים לתואר בוגר בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה מוצעים במסגרת החוגים הבאים:
710 מדעי הצמח בחקלאות
712 מדעי התזונה
715 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
716 מדעי הקרקע והמים
717 כלכלת סביבה וניהול
718 מדעי בעלי-החיים
722 ביוכימיה ומדעי המזון
729 ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות


תוכניות לימודים משולבות עם חוג ראשי:
התמחויות בביוטכנולוגיה בחקלאות
791 מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות
792 אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות.
793 ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות
794 מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות
795 כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה
340 תוכנית לימודים משולבת בוגר במדעי החקלאות + מסומך במנהל עסקים
התכונית משלבת לימודי מוסמך במנהל עסקים עם אחד מחוגי הבוגר
הבאים: 717,729
726 תוכנית לימודים: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים
תוכנית משולבת עם החוגים הבאים: 710,715,718


חטיבת לימודים
חטיבת לימודים היא מסגרת לימודים משותפת לשני חוגים או יותר, המורכבת מ"חבילת" קורסים שנועדו לאפשר התמקדות והרחבת ידע בתחומים שהם בעלי עניין לתלמיד. לימודים במסגרת חטיבת לימודים מהווה תת התמחות נוספת על התמחות בלימודי החוג, ותצוין בתעודה ובגיליון הציונים של התלמיד.

חטיבות הלימודים בפקולטה
7101 החקלאות ואיכות הסביבה - משותפת לחוגים 710,715,716,717,718,729
7502 חטיבה בחקלאות – לחוג 717
7505 חקלאות כלכלה ושיווק - משותפת לחוגים 710,715,718,722
7115 חטיבה בשיווק ובמימון – משותפת לחוגים 717,729

היקף תוכנית הלימודים תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר (126 נ"ז ב"כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות"; 130 נ"ז ב"ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות"), שרובם חובה ומיעוטם בחירה, בהתאם לפירוט של החוג בו אתה רשום.

" אבני פינה" - תוכנית אבני פינה הינה תוכנית לימודים אוניברסיטאית חדשה המציעה קורסים להרחבת דעת לקהל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית.
בפקולטה לחקלאות התוכנית מציעה קורסים בתחומים מדעי הרוח והחברה. רבים מקורסי התוכנית הם ייעודיים ונבנו במיוחד כקורסי אבני פינה לתוכנית. חלק מהקורסים הם קורסים ותיקים, שנועדו מלכתחילה לתלמידי פקולטה או חוג מסוימים, נמצאו מתאימים גם לתוכנית החדשה וייפתחו לתלמידים מפקולטות אחרות.

התוכנית מבוססת על חלוקת תחומי הדעת באוניברסיטה לשלושה: תחום המדעים הניסויים; תחום הרוח; תחום החברה. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוג/ חוגים מתחום דעת אחד מהשלושה ילמד קורסים מתוכנית אבני פינה משני התחומים האחרים. תלמיד לתואר בוגר הלומד בחוגים משני תחומי דעת ילמד קורסים מתוכנית אבני פינה מתחום הדעת השלישי.

הצע הקורסים מופיע בתוכנית הלימודים של כל חוג.