מהשפכים לצלחת - האם צריך לחשוש?

 דר בני חפץ

מהשפכים לצלחת:

האם צריך לחשוש מהשקיה של ירקות ופירות במי ביוב מושבים?

מים מושבים (קולחים) מהווים מקור מים חשוב בחקלאות הישראלית. המים המטופלים מיושמים בחקלאות בהתאם לקריטריונים מחמירים של איכות, אולם המים המטופלים מכילים שאריות של מגוון חומרים בעלי פעילות ביולוגית.

• מה הם אותם חומרים?

• מהי שרידותם בקרקע?

• האם החומרים הנ"ל עלולים להיקלט על ידי צמחים ולהגיע לסלט שלנו?

• האם יש כאן בעיה?

בהרצאה נלמד על הדברים ונרד לשורש העניין.

benny
 

 

 

ראה גם: מדוע 2014-15