מדעי הצמח בחקלאות

החוג למדעי הצמח בחקלאות

חקלאות בשנות ה 2000

החקלאות המודרנית עומדת כיום בפני הצורך להגדיל את אספקת המזון לאוכלוסיית העולם ולשפר את איכותו תוך שימוש במשאבי מים וקרקע מוגבלים.

חקלאות העתיד במדינות מפותחות צפויה להיות ברובה אינטנסיבית, הן מבחינת ההשקעות בגורמי ייצור והן מבחינת רמת הידע והתמחות שידרשו כדי להפעילה בהצלחה. חקלאות זו תושתת בין היתר על

 • ​הישגי המחקר הביולוגי, הביוטכנולוגיה והאגרוטכנולוגי.
 • ​הבנת תהליכים בסיסיים הקובעים את היבול והאיכות של התוצרת החקלאית.
 • ​שיטות מתקדמות לגידול צמחים תוך ניצול יעיל של משאבי קרקע מים ודשן.
 • ​טיפוח זנים חדשים בשיטות השבחה קלאסיות ובהנדסה גנטית.
 • ​מודעות גוברת לאיכות הסביבה.

 

סטודנטים במעבדת הקורס "מבוא למדעי הצמח״

 

הלימודים לתואר בוגר במדעי החקלאות מיועדים להכשיר אגרונומים ומדענים אשר יובילו את חקלאות העתיד להישגים באמצעות ידע מעמיק במדע בסיסי משולב עם ידע שימושי בחקלאות מודרנית.

החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)

מציע תכנית לימודם חדישה, מגוונת ורב תחומית לתואר "בוגר" המותאמת לצרכים העתידיים ולאתגרים של החקלאות, הביולוגיה והביוטכנולוגיה של הצמח. מידע מפורט על החוג  הלימודים מבוססים על הרצאות עיוניות, התנסות אישית במעבדה, סיורים ופגישות עם מומחים שונים.

תכנית הלימודים מאפשרת התמחות מוקדמת של התלמידים בתחומים מוגדרים ומעשיים, ויחד עם זאת היא מקנה את הבסיס המדעי והמקצועי הדרוש ללימודים מתקדמים לתואר מוסמך ודוקטור. החוג מופעל על ידי מורי "המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות". סגל המכון מונה כ30 מורים-חוקרים, המוכרים בתחומי פעילותם בישראל ובעולם כולו. הפעילות האקדמית של חברי המכון במחקר ובהוראה משלבת את תחומי המדע הביולוגי הבסיסי עם מחקר יישומי של צמחי יבול חקלאיים, החל ברמה המולקולרית והתאית, דרך מחקר הצמח השלם ועד לדינמיקה של אוכלוסיות צמחים בשדה, במטע ובמערכת טבעית.

תכנית הלימודים בנויה משלושה נדבכים:

 • א. ​לימודי תשתית במדעים הכוללים מתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה.
 • ב.​ לימודי יסוד במדעי החיים, החל מהרמה המולקולרית ועד לרמת הצמח השלם, בנושאי פיסיולוגיה, אקולוגיה, גנטיקה ועוד.
 • ג.​ לימודי התמחות הכוללים כ-70 קורסי בחירה העוסקים בביולוגיה בסיסית לצד עקרונות גידול, ייצור וממשק של ענפי הצומח בחקלאות.

קורסי ההתמחות מאורגנים בסלים הכוללים:

 1. ​עצי פרי
 2. ​יערנות
 3. ​גידולי שדה וירקות
 4. ​צמחי נוי
 5. גנטיקה והשבחה

אתר החוג: מדעי הצמח בחקלאות

מידע בשנתון על החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)

כמו כן התלמידים יכולים להצטרף לתוכנית לימודים אחת נוספת:

תחומי העיסוק של בוגרי החוג

 1. המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות בארץ ובעולם.
 2. השתלבות בתעשיית הביוטכנולוגיה והאגרוביוטכנולוגיה.
 3. תעסוקה בחברות פרטיות המפתחות זנים חדשים של גידולים, במגוון משרות.
 4. השתלבות במשקים חקלאים.
 5. תעסוקה במשרד החקלאות ומשרדי ממשלה אחרים, כגון המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.
 6. השתלבות בגופי שמירת הטבע ויערנות.
 7. לימודי המשך לתעודת הוראה ועיסוק בהוראה.

בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג: פרופ' ז'וזה גרינצוויג
טלפון:08-9489781
e-mail: jose.gruenzweig@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' איריס סובול

טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il