9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

מסטרנטים ודוקטורנטים - חיידקי המעי

ספטמבר 4, 2017

למעבדה מיקרוביולוגית במחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות (רחובות)

דרושים מסטרנטים ודוקטורנטים

המעבדה חוקרת את אוכלוסיית חיידקי המעי ברמת האוכלוסיה, המין הבודד וברמה המולקולארית (בשיטות כגון NGS, qPCR, cell culture...) ותענה על שאלות של מדע בסיסי ויישומי כגון:

- איך חשים החיידקים במעי את סביבתם? - מה היחסים בין החיידקים במעי?

האם הם מאכילים זה את זה? תוקפים זה את זה? מתקשרים זה עם זה?

- כיצד עוברים חיידקי מעי בין מאכסנים? למשל, האם חיידקים עוברים דרך ביצת התרנגולת?

- האם נוכל לשנות את אוכלוסית המעי לאורך זמן? למשל, אנחנו רוצים לפתח פרוביוטקיה שתקטין תמותת אפרוחים מזיהומים.

המעבדה מחפשת סטודנטים מצטיינים ונחמדים.

להגשת מועמדות נא לפנות לד"ר ארז מילס Erez.mills@mail.huji.ac.il

 

you call this living?

M.Sc. and Ph.D. students needed

for a microbiology lab at the Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture (Rehovot).

Our lab studies the gut microbiota at the population, single species and molecular levels (using methods such as cell culture, qPCR, NGS...) and aim to
answer basic and applied science questions such as:

What do bacteria sense in the gut environment? What can it tell us about the gut environment?

What are the relationships between gut bacteria? Do they feed one another? Fight one another? Communicate?

How are bacteria inherited? Are commensal bacteria inherited through chicken eggs?

Can we create a probiotic to reduce infection and mortality in newly hatched chicks?

How to apply: Send your CV and publication list to Dr. Erez Mills – erez.mills@mail.huji.ac.il